Fabricante:

    Usuario: Contraseña:    Regístrate!     He olvidado la contraseña

lista de Productos: OrlikWeb oficial del fabricante:
http://www.orlik-models.pl/


Introduzca criterios de búsqueda:

hasta:
Solo disponibles actualmente (151)
Actualmente disponibles y por encargo
Toda oferta (165)
Nombre Precio Fabricante, número del objeto Palabras clave que coincidan
Ascendente
Descentente

Entregado hace:
Solo novedades

Consejo:
Introduciendo por ejemplo 31 en el campo 'Entregado hace' obtendrás una lista de objetos que fueron no disponibles para la venta pero han aparecido en las entregas el el término indicado.

Marcando además la opción 'solo novedades' desaparecerán los suplementos del catálogo y aparecerán solamente las novedades de nuestra oferta que no figuraban antes del periodo escogido.

Con el símboloNEW! están señaladas las novedades del mercado, y por NEW! novedades en nuestra oferta pero no necesariamente las del mercado.

Aerosanie NKL-16/42

Código del producto: 085

Kartonowy model do sklejania aerosani NKL-16/42

1:25
Precio €8.54
lub 5600 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Amerykañski samolot bombowy PBJ-1H 8-ball

Código del producto: 060

opracowanie modelu: Tadeusz Grzelczak,
Model zawiera czê¶ci na 9 arkuszach A3 kartonu offsetowego i 4 arkuszach papieru offsetowego oraz 5 arkuszy A3 z rysunkami monta¿owymi i opisem. W modelu mo¿emy wykonaæ ruchome powierzchnie sterowe, pe³ne wnêtrze kabiny pilotów, wnêtrze komory bombowej oraz przedzia³ karabinó w maszynowych w przedniej czê¶ci kad³uba. Model zosta³ przerysowany komputerowo.

1:33
Precio €12.57
lub 8200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

XP-55 Ascender

Código del producto: 022

Scale : 1:33

1:33
Precio €5.07
lub 3300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

P-47 D-11 Thunderbolt

Código del producto: 030

Scale : 1:33

1:33
Precio €6.36
lub 4100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Vought OS2U Kingfisher

Código del producto: 031

Scale : 1:33

1:33
Precio €5.61
lub 3700 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Ansaldo A.1 Balilla

Código del producto: 040
opracowanie modelu: Stanis³aw ¦liwiñski, cena detaliczna - 16, 00 z³ Model zawiera czê¶ci i szablony na 3, 5 arkuszach kartonu oraz 6, 5 strony z rysunkami monta¿owymi i opisem. Model zostal opracowany komputerowo.

1:33
Precio €4.72
lub 3100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Autobus Jelcz 080 w wersji wozu dowodzenia stra¿y po¿arnej

Código del producto: A010
opracowanie modelu: Micha³ Ko³odziej

1:43
Precio €1.12
lub 700 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Autobus miejski Jelcz M11

Código del producto: A018
Kartonowy model autobusu do sklejania

1:43
Precio €1.66
lub 1100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Autosan H9-21

Código del producto: 106

Model zawiera czê¶ci na 6 arkuszach kartonu A4 oraz 2 arkuszach offsetu, kolejne 6 stron zajmuje krótki rys historyczny, opis budowy oraz rysunki monta¿owe.

1:43
Precio €8.02
lub 5200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Autosan H9-21 - PK'S W O£AWIE

Código del producto: A024

Kartonowy model do sklejania poskiego autobusu Autosan.

1:43
Precio €2.68
lub 1700 pkt.
Disponibilidad: disponible!

B-25 Mitchell

Código del producto: 051
opracowanie modelu: Tadeusz Grzelczak,
Model zawiera czê¶ci na 7, 5 arkuszach A3 kartonu kredowego polakierowanego b³yszcz±cym lakierem dyspersyjnym lub offsetowego i 4 arkuszy papieru offsetowego oraz 4 arkuszy A3 z rysunkami monta¿owymi i opisem. W modelu mo¿emy wykonaæ ruchome powierzchnie sterowe, pe³ne wnêtrze kabiny pilotów oraz wnêtrze komory bombowej. Model zosta³ przerysowany komputerowo.

1:33
Precio €12.57
lub 8200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Bell X-1

Código del producto: 103

1:33
Precio €8.54
lub 5600 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Bobcat 331

Código del producto: A026

1:25
Precio €4.29
lub 2800 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Boeing 767-300 kreda

Código del producto: 092k

Kartonowy model do sklejania samolotu pasa¿erskiego Boeing 767-300

1:50
Precio €29.28
lub 19100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Boeing 767-300 offset

Código del producto: 092

Kartonowy model do sklejania samolotu pasa¿erskiego Boeing 767-300

1:50
Precio €29.28
lub 19100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Hawker Hurricane Mk.IIB

Código del producto: 013

Scale : 1:33

1:33
Precio €5.34
lub 3500 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Sopwith Triplane

Código del producto: 014

Scale : 1:25

1:25
Precio €5.15
lub 3400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

SE-5a

Código del producto: 020

Scale : 1:25

1:25
Precio €5.61
lub 3700 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Gloster G40 Pioneer

Código del producto: 021

Scale : 1:33

1:33
Precio €5.31
lub 3500 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Brytyjski samolot szkolny Airco DH.6

Código del producto: 062

opracowanie modelu: Stanis³aw ¦liwiñski,
Model zawiera czê¶ci na 4 arkuszach A4 kartonu offsetowego i 1 arkuszu papieru offsetowego oraz 7 atron A4 z rysunkami monta¿owymi i opisem. Model zosta³ opracowany komputerowo.

1:33
Precio €6.04
lub 3900 pkt.
Disponibilidad: disponible!

BTR-152 W1

Código del producto: 068

opracowanie modelu: Ko³ek Szymon
Model zawiera czê¶ci na 14 arkuszach A4 kartonu offsetowego i 2 arkuszach papieru offsetowego oraz 12 stron A4 z rysunkami monta¿owymi i opisem. Model nale¿y do zdetalizowanych , mo¿na w nim wykonaæ ruchome ko³a, otwierane: drzwi, pokrywy wlewów paliwa, klapy na przednie szyby, pokrywe wyci±garki, ruchomy bêben wyci±garki, ruchomy karabin. W modelu mamy do wyboru 5 wariantów malowania: polskie, radzieckie, milicyjne, NRD-owskie oraz irackie. Do wyboru mamy

...

1:25
Precio €12.83
lub 8400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Canadair CL-215

Código del producto: 043
opracowanie modelu: Piotr Dziêgielewski, Model zawiera czê¶ci na 8 arkuszach A3 kartonu A3 i 6 arkuszach papieru offsetowego oraz 3 arkusze A3 z rysunkami monta¿owymi i opisem. W modelu mo¿emy wykonaæ ruchome powierzchnie sterowe, ruchome sloty na skrzyd³ach, pe³ne wnêtrze kabiny pilotów. Model zosta³ opracowany komputerowo.

1:33
Precio €10.52
lub 6900 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Caproni Stipa

Código del producto: 098

Kartonowy model do sklejania w³oskiego samolotu do¶wiadczalnego .

1:33
Precio €8.02
lub 5200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Carro Veloce C.V. 35 (L3/35)

Código del producto: 083

Kartonowy model do sklejania pojazdu Carro Veloce C.V. 35 (L3/35)

1:25
Precio €6.68
lub 4400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Carro Veloce C.V. 38 (L3/38)

Código del producto: 087

Kartonowy model do sklejania pojazdu Carro Veloce C.V.38(L3/38)

1:25
Precio €6.68
lub 4400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

NEW! Caterpillar Sixty

Código del producto: 128

Caterpillar Sixty, skala 1:25, opracowanie modelu: Piotr Jamer. Model zawiera czê¶ci na 12, 5 arkuszach kartonu A4 oraz 1, 5 strony offsetu, kolejne 17 stron zajmuje krótki rys historyczny, opis budowy oraz rysunki monta¿owe. Model opracowany komputerowo.

1:25
Precio €17.35
lub 11300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Ci±gnik artyleryjski Mazur D-350

Código del producto: 073
Kartonowy model ci±gnika artyleryjskiego do sklejania

1:25
Precio €12.83
lub 8400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Ci±gnik ewakuacyjny VT-34

Código del producto: 070
Kartonowy model ci±gnika ewakuacyjnego do sklejania

1:25
Precio €16.25
lub 10600 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Drezyna Warszawa 223

Código del producto: A035

1:35
Precio €0.53
lub 300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

T-34 conversion - JT-34 crane

Código del producto: 025

Scale : 1:25

1:25
Precio €11.54
lub 7500 pkt.
Disponibilidad: disponible!
[1][2][3][4][5][6] >>>