Excel Hobby Tools

Excel Hobby Tools 55608 12 Mini Files, 4"

12 Mini Files, 4" - Image 1
Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55608
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.83 o 10500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteExcel Hobby Tools
Código de artículoexc55608
Peso0.08 kg
Ean:98171556082
Añadido al catálogo:20.6.2014
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 12 niewielkich pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z dobrej gatunkowo stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 100 mm (4 cale) d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym miêdzy innymi: kwadratowy, p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y czy trójk±tny. Warto dodaæ, ¿e w zestawie znajduj± siê po 2 pilniki w danym przekroju. Producent deklaruje ich bardzo dobr± trwa³o¶ci± oraz wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ pracy z miêkkimi metalami. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Oka¿± siê tak¿e przydatne przy obróbce figurek w skali 1:72 i 1:35. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów w dowolnej skali, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów o takim kszta³cie, na przyk³ad wlotów powietrza do silnika w modelach samolotów. Prezentowany zestaw pilników zosta³ umieszczony w winylowym, czarnym etui, które u³atwia ich przechowywanie oraz ewentualny transport. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 12 Assorted Files, Cut 2, 6 Assorted File Set, Cut 2 albo Mini Needle Files 6 pcs

Excel Blades 12 Pack Mini Files

 • Excel Blades Assorted Mini Files set is a high-quality steel file set.
 • Files are 4" long each 
 • Contains two (2) miniature each of the square, round, triangle, flat, knife, equaling and half-round files and an interchangeable handle.
 • All files are made ideally for shaping and deburring metals, plastics, wood etc.
 • Along with its many uses, the Excel Blades Assorted Mini File set is perfect for projects involving precision filing and detailing. 
 • The vinyl packaging included is ideal for storage.
 • Includes (2) individual file, 4in.- 10.1cm.
 • Recommend products: 12 Assorted Files, Cut 2, 6 Assorted File Set, Cut 2 and Mini Needle Files 6 pcs
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 12 Mini Files, 4"
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
viernes, 30.7.2021

3 - 9 uds.
martes, 3.8.2021

más de 9 uds.
viernes, 13.8.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

3 - 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

más de 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.8.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

3 - 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

más de 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.8.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

3 - 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

más de 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.8.2021
-
martes, 24.8.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 5.8.2021
-
viernes, 6.8.2021

3 - 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 9 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 19.8.2021
-
viernes, 20.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 20.6.2014
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.91 o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc70001
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.82 o 13300 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55668
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.35 o 10800 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55607
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.59 o 15900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55600
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55602
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.67 o 1900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55605
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55604
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55667
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.26 o 9400 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.91 o 4900 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50820
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 7000 pts.

Fabricante: Border Model
Código de producto: BOR-BD0039
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.23 o 10000 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74104
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.13 €6.53
o 4800 pts.