Tamiya

Tamiya 87195 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)

18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87195
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 30.4.2020
€5.04 -6% €4.76 o 3100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam87195
Peso0.07 kg
Ean:4950344871957
Añadido al catálogo:19.10.2018

Zestaw 5 palet malarskich wykonanych z tworzywa PET o grubo¶ci 0,3 mm. Ka¿da z palet ma 213 mm d³ugo¶ci, 123 mm szeroko¶ci oraz 12 mm wysoko¶ci. Natomiast ka¿da pojedyncza kuweta ma pó³kolisty kszta³t oraz ¶rednicê 20 mm, przy maksymalnej g³êboko¶ci 8 milimetrów. Palety zosta³y tak skonstruowane, aby by³a mo¿liwo¶æ wyciêcia z nich czy to pojedynczej kuwety czy te¿ bloku kilku kuwet. Warto dodaæ, ¿e na ka¿dej palecie pomiêdzy kuwetami znajduje siê zag³êbienie (wyciêcie) na którym mo¿na od³o¿yæ pêdzel. Palety zapewniaj± te¿ bardzo dobr± stabilno¶æ w czasie pracy, niezale¿nie od tego ile kuwet jest zape³nionych farb±, a ponadto mog± byæ przymocowane do sto³u lub blatu za pomoc± ta¶my (ta¶ma nie jest dodana do zestawu!). Nie zaleca siê stosowania palety z produktem Airbrush Cleaner (250ml).

This handy clear PET 18-well pallette is great for mixing your paints in.
Ribs between the wells ensure that paint is not unintentionally mixed.
Features cutaways on the side of the pallette in which your brush can be rested.
Approx. dimensions: 213mm x 123mm x 12mm; thickness; 0.3mm.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)
Añadido al catálogo: 19.10.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?