Humbrol

Humbrol DB0208 208 Fluorescent Signal Green - Gloss

208 Fluorescent Signal Green - Gloss - Image 1
Fabricante: Humbrol
Código de producto: humDB0208
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.55 o 1800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHumbrol
Código de artículohumDB0208
Peso0.02 kg
Ean:5055286679773
Capacidad14ml
Añadido al catálogo:7.4.2021

Farba b³yszcz±ca

Farba akrylowa na bazie wodnej (ang. water-based), która zosta³a umieszczona w ergonomicznym pojemniku. Producent sygnalizuje, ¿e nadaje siê do wykorzystania na wielu rodzajach powierzchnie, takich jak na przyk³ad: wiêkszo¶æ tworzyw sztucznych, drewno, szk³o, ceramika, metale, p³yta pil¶niowa czy karton. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Mo¿na j± stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Pêdzel Synetyczny 0, 5/0 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH albo Italeri brush, sable hair, round, 1 (ergonomic handle)) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas schniêcia farby to od 1 h do 2 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia. W przypadku farb metalicznych oraz b³yszcz±cych czas ten mo¿e byæ d³u¿szy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem producent zaleca rozcieñczyæ omawian± farb± w stosunku 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby. Zamiast rozcieñczalnika (takiego typu jak na przyk³ad: AK11500 Acrylic Thinner albo A.MIG 2000 ACRYLIC THINNER), mo¿na te¿ wykorzystaæ zwyk³± wodê z kranu. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Mr.Paint Tray 10szt. albo Six Wells Tray). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER albo CLEANER (100ml). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Gloss Paint

Humbrol Acrylic Paint is ideal for many paint tasks around the home. Developed for plastic kit modellers, the paint is water based, fast drying and safe in use. Simple to mix colours to obtain further shades too, and the paint is suitable for airbrushing. The perfect general paint for all craft and modelling uses.

Usage: A water-based, fast dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other surfaces.

Substrate: A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and many more.

Application: Brush straight from the tin or Airbrush with a suitable thinner such as water. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to one part Humbrol Acrylic Thinner.

Drying Time: 1-2 hours hard dry, allow longer for Gloss and Metallic finishes.

How To Clean: Acrylic Thinners or water when wet, cellulose when dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 208 Fluorescent Signal Green - Gloss
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 2 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021
-
martes, 3.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.4.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?