Black Dog

Black Dog A72046 A-400 M Atlas 2 Engines for Revell

A-400 M Atlas 2 Engines for Revell - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-A72046
Disponibilidad actual: a pedido
Fecha prevista de envío: miércoles, 24.11.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€39.43 o 27800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteBlack Dog
Código de artículoBLD-A72046
Peso0.09 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:6.9.2019
TagsAirbus-A400M-Atlas

Europrop International TP400 to silnik turbo¶mig³owy z czasów wspó³czesnych. Pierwszy udany rozruch silnika mia³ miejsce w 2005 roku, a produkcja seryjna wystartowa³a nied³ugo pó¼niej i trwa nadal. Szacuje siê, ¿e w jej toku powsta³o ok. 400 jednostek napêdowych tego typu. W wersji TP400-D6 silnik mierzy ok. 350 cm d³ugo¶ci, przy ¶rednicy maksymalnej 92 centymetrów. Masa „suchej” jednostki napêdowej wynosi 1890 kilogramów. Moc maksymalna generowana przez wersjê TP400-D6 dochodzi do 11000 KM, co czyni z niej jeden z najpotê¿niejszych i najmocniejszych silników w swej klasie na ¶wiecie!

Prezentowany silnik zosta³ opracowany przez za³o¿one w 2002 r. konsorcjum firm o nazwie Europrop International, w sk³ad którego wesz³y takie zak³ady jak m.in.: MTU Aero Engines, Rolls-Royce czy ITP Aero, a g³ównym celem tego konsorcjum by³o stworzenie jednostki napêdowej dla ciê¿kiego samolotu transportowego Airbus A400M Atlas, czyli w³a¶nie silnika TP400. W toku projektowania tego silnika zdecydowano siê na rzadko stosowan± trójwa³ow± konfiguracjê silnika oraz turbinê o tzw. swobodnej mocy. Wszystkie te rozwi±zania techniczne mia³y prowadziæ do osi±gniêcia mo¿liwie wysokiego ci¶nienia w silniku, a finalnie – jak najwiêkszej mocy maksymalnej. Jednak zaawansowanie technologiczne silnika oraz stosunkowo skomplikowana budowa odbi³y siê negatywnie na jego niezawodno¶ci. Nadto, silnik by³ w pocz±tkowym okresie eksploatacji trapiony tzw. „chorobami wieku dzieciêcego” dotycz±cymi zw³aszcza przek³adni.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: A-400 M Atlas 2 Engines for Revell
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 24.11.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.12.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.12.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.12.2021
-
viernes, 3.12.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 6.9.2019
Disponibilidad actual: a pedido
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-A72045
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.26 o 16400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX312
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.40 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW72506
Disponibilidad: a pedido

€17.61 o 12400 pts.