Hat

Hat 8247 ALMORAVID HEAVY CAVALRY

ALMORAVID HEAVY CAVALRY - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Hat
Código de producto: HAT8247
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 26.4.2021
€8.75 -8% €8.02 o 5700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteHat
Código de artículoHAT8247
Peso0.09 kg
Ean:696957082475
Escala1:72
Añadido al catálogo:11.11.2013
TagsAlmoravid-Medieval-Army

Berberyjska dynastia Almorawidów zosta³a za³o¿ona przez Abdallaha ibn Yasina w po³owie XI wieku i stosunkowo szybko opanowa³a znaczne obszary dzisiejszego Maroka oraz po³udniow± czê¶æ dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Dynastia ta panowa³a do po³owy XII wieku, a ostatnim w³adc± z tego rodu by³ Ishaq ibn Ali. Spor± rolê w wojskach dynastii Almorawidów odgrywa³a kawaleria – zarówno, ta poruszaj±ca siê na koniach, jak i na wielb³±dach. Na polu bitwy by³ najczê¶ciej ustawiana na skrzyd³ach w³asnej armii, a jej rol± by³o wyj¶cie na skrzyd³a i ty³y przeciwnika. G³ówn± broni± ofensywn± by³a w³ócznia, a w przypadku kawalerii lekkiej – tak¿e oszczep. Jako broñ boczn± stosowano dobre jako¶ciowo miecze jednorêczne, najczê¶ciej dwusieczne. Stosowano tak¿e okr±g³e tarcze wykonane przede wszystkim z drewna i czasami wzmacniane elementami ¿elaznymi. Stosunkowo rzadko kawaleria Almorawidów stosowa³a he³my. Kawaleria ta by³a bardzo dobrym narzêdziem na polu walki o czym ¶wiadczy zarówno zwyciêstwo pod Zalac± (1086), jak i – przede wszystkim – wiktoria pod Frag± (mianownik: Fraga) z 1134 roku, kiedy to wrêcz zdziesi±tkowa³a oddzia³y aragoñskie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: ALMORAVID HEAVY CAVALRY
Añadido al catálogo: 11.11.2013
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?