Hasegawa

Hasegawa 10737 ANA Boeing 737-800 Triton Blue

ANA Boeing 737-800 Triton Blue - Image 1
Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10737
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 28.5.2021
€16.57 o 10800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohas10737
Peso0.17 kg
Ean:4967834107373
Escala1:200
Añadido al catálogo:12.2.2018
TagsBoeing-737

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: ANA Boeing 737-800 Triton Blue
Añadido al catálogo: 12.2.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10740
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.45 o 11400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7019
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.26 o 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-D144-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.52 o 7500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7026
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.26 o 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7027
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.26 o 15200 pts.

Escala: 1:50
Fabricante: MPM Model
Código de producto: MMM3-2018
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.09 o 7200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eastern Express
Código de producto: EEX14415-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.86 o 29200 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10839
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.02 o 26100 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10735
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.86 o 11600 pts.