U-Star

U-Star 91620 Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800

Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91620
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 9.3.2021
€6.31 o 4100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST91620
Peso0.03 kg
Añadido al catálogo:24.11.2017
TagsSandpaper

Zestaw 40 samoprzylepnych pasków papieru ¶ciernego o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P800. Pojedynczy pasek wchodz±cy w sk³ad zestawu ma 20 mm szeroko¶ci oraz 75 mm d³ugo¶ci. Cechuj± siê niez³± elastyczno¶ci± oraz dobr± odporno¶æ mechaniczn±. Poprzez naklejenie jednego lub kilku prezentowanych pasków na drewniany bloczek albo p³ytê plexi mo¿na uzyskaæ bardo prost± g±bkê polersk± (¶ciern±), nadaj±c± siê jednak dobrze do szlifowania p³askich powierzchni. Prezentowany papier ¶cierny jest dedykowany przede wszystkim do rêcznego szlifowania ró¿nego typu tworzyw sztucznych, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ przy obrabianiu wyschniêtej masy szpachlowej czy wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Ze wzglêdu na swoje niewielkie wymiary nadaje siê bardzo dobrze do szlifowania miejsc trudno dostêpnych, niewielkich powierzchni modelu, ale te¿ – przy pewnej dozie umiejêtno¶ci – obróbki ob³ych czy okr±g³ych detali modelarskich. Ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) oka¿e siê przydatny wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne szlifowanie powierzchni z u¿yciem nieco wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu niewielkich nadlewek w modelu plastikowym, wykañczaniu powierzchni po szlifowaniu gruboziarnistym papierem ¶ciernym albo przy obróbce wyschniêtej szpachlówki. Podobnie jak w przypadku wszelkich innych materia³ów ¶ciernych rekomenduje siê rozpoczêcie obróbki od papieru o najmniejszej gradacji (granulacji), by zakoñczyæ prace na papierze o gradacji najwiêkszej. Z powodzeniem mo¿na go wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi oraz przy budowie dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Mini Paper Kit 50 in 1 #800, SANDPAPER GRAIN 600 (DRY) albo SANDPAPER GRAIN 800 (DRY).

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800
Añadido al catálogo: 24.11.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09962
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.98 o 3900 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91615
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.82 o 3800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91612
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.50 o 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91608
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91609
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.50 o 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90614
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.63 o 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91611
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.50 o 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91610
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.50 o 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91616
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.63 o 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91613
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.63 o 3700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87200
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.17 €7.75
o 5100 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87056
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.33 €2.19
o 1500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87055
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.05 €1.94
o 1300 pts.