AMMO of Mig Jimenez

NEW! AMMO of Mig Jimenez 8049 Airbrush Stencil #2

Airbrush Stencil #2 - Image 1
Código de producto: AMM-8049
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€15.30 o 10800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código de artículoAMM-8049
Peso0.02 kg
Ean:8432074080497
Añadido al catálogo:10.6.2021
TagsTemplate-airbrush

Zestaw 3 szablonów malarskich wielokrotnego u¿ytku, o trzech ró¿nych wzorach,  wykonanych z cienkiej blaszki – takiej samej z jakiej wytwarza siê elementy fototrawione. Mog± siê okazaæ bardzo u¿yteczne przy zadaniach zwi±zanych z weatheringiem, a dok³adniej - pozwalaj± na szybkie naniesienie efektu rdzy oraz zwietrza³ej lub wyblak³ej farby (czy to matowej czy metalicznej) na wiêksze powierzchnie. Prezentowane szablony mo¿na z powodzeniem stosowaæ zarówno na modelach samolotów, wozów bojowych, jak i zabudowaniach na dioramach z dowolnej epoki historycznej albo SF. Ze wzglêdu na ró¿ne wzory oraz ich wielko¶æ oka¿± siê przydatne przy pracy z miniaturami w ró¿nych skalach. Omawiane szablony pozwol± na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na je równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów, ka¿dy z prezentowanych szablonów zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking Tape 12mm albo Masking tape 18mm), lekko docisn±æ i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Zwa¿ywszy jednak na efekty, które pozwalaj± uzyskaæ lepiej aplikowaæ farbê na szablon raczej lu¼no dopasowany do malowanej powierzchni. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ bardzo dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± ka¿dego z omawianych szablonów, jak i to, ¿e powsta³y przy ¶cis³ej wspó³pracy z firm± Uschi van der Rosten. Warto równie¿ dodaæ, ¿e producent zaleca ich czyszczenie ¶rodkiem CLEANER (100ml). Produkty powi±zane to na przyk³ad: AIRBRUSH STENCILS, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL albo FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Airbrush Stencil #2
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 2 uds.
lunes, 9.8.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 16.8.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 16.8.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 17.8.2021
-
miércoles, 18.8.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 13.8.2021
-
lunes, 16.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 10.6.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de producto: AMM-8035
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.37 o 10800 pts.

Escala: 1/48
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-AIR001
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1/72
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-AIR002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1/32
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-CAM002
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.60 o 6100 pts.

Escala: 1:35, 1:20, 1:24
Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9079
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.28 o 5800 pts.

Escala: 1:48, 1:72
Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9080
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.28 o 5800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-SF002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-AFV001
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.13 o 3600 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-LET002
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1/32, 1/48, 1/72
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-AIR004
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-TX003
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.40 o 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALST-SF005
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.13 o 3600 pts.