MiniArt

MiniArt 35579 Anti-tank Obstacles

Anti-tank Obstacles - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35579
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 22.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.05 o 8500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMiniArt
Código de artículomna35579
Peso0.10 kg
Ean:4820183311351
Escala1:35
Añadido al catálogo:26.1.2018
TagsAnti-tank-baricades

Wraz z rozwojem broni pancernej pod koniec I wojny ¶wiatowej oraz w okresie miêdzywojennym w wielu armiach europejskich zaczêto wdra¿aæ mniej lub bardziej skuteczne sta³e zapory przeciwczo³gowe (ang. Anti-tank barricades albo Anti-tank obstacles). Rzecz jasna w toku II wojny ¶wiatowej proces ten by³ kontynuowany.  W toku tego ostatniego konfliktu najczê¶ciej stosowane dwa rodzaje zapór. Pierwsz± z nich by³y tzw. zêby smoka (ang. dragon's teeth), czyli ¿elbetonowe bry³y, czêsto w kszta³cie ostros³upów albo ostros³upów ¶ciêtych, rzadziej graniastos³upów o wysoko¶ci do 120-140 centymetrów. Najczê¶ciej ustawiano je w kilku rzêdach, przed w³asnym stanowiskami artylerii przeciwpancernej. By³y stosowane na szerok± skalê przez wojska niemieckie na tzw. Wale Atlantyckim, Linii Zygfryda, ale te¿ w Miêdzyrzeckim Rejonie Umocnionym (MRU). Inn± zapor± przeciwczo³gow± by³ je¿ (ang. Czech Hedgehog) wykonany ze stali albo ¿elbetu i dostarczany na liniê frontu najczê¶ciej ju¿ w gotowych do zainstalowania modu³ach. W przypadku je¿y stalowych by³y to prostu zespawane ze sob± trzy belki, które mo¿na by³o ustawiæ na ziemi i osadziæ je w niej. W przypadku je¿y ¿elbetowych przybiera³y one tak¿e trójramienny kszta³t, ale by³y znacznie ciê¿sze. Taki rodzaj zapory przeciwczo³gowej by³ stosowany po raz pierwszy przez armiê czechos³owack± w latach 30. XX wieku (st±d nazwa a jêzyku angielskim), ale te¿ przez Wehrmacht na Wale Atlantyckim.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Anti-tank Obstacles
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 22.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 26.1.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A026
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A068
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.31 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A059
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.57 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A101
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A108
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€6.76 o 4800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de producto: RLM449
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.30 o 17100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Balaton Modell
Código de producto: BAL-BM3544
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.15 o 17000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC219
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.81 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC218
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.53 o 8100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC220
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.10 o 8500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM131
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.29 o 9400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM019
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.79 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM387
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.58 o 7500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM130
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.95 o 12700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6147
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.06 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Balaton Modell
Código de producto: BAL-BM7253
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.30 o 5900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: MP Originals Masters Models
Código de producto: MPO-A48025
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.59 o 6800 pts.