Model Maker Decals

Model Maker Decals D48145 Apeninian Eurofighters NTM 2018

Apeninian Eurofighters NTM 2018 - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48145
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.65 o 10300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteModel Maker Decals
Código de artículoMMD-D48145
Peso0.02 kg
Escala1:48
Añadido al catálogo:8.12.2020
TagsEurofighter-Typhoon

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach nale¿±cych do w³oskich si³ powietrznych, pojawi³y siê niemal od samego ich pocz±tku. Za oficjaln± datê utworzenie lotniczych, w³oskich si³ powietrznych uznaje siê rok 1911. W okresie 1911-1914 w³oskie samoloty wojskowe u¿ywa³y najczê¶ciej jako insygniów herbu dynastii sabaudzkiej, czyli bia³ego krzy¿a równoramiennego na czerwonej tarczy. Jednak w okresie 1914-1915, a zatem w pocz±tkowym okresie I wojny ¶wiatowej Aeronautica del Regio Esercito stosowa³y jako insygnia czarne okrêgi oraz umieszczony obok czarny, id±c w poprzek skrzyd³a lub kad³uba, pasek. Co ciekawe, w owym okresie raczej rzadko stosowano oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). Bardzo czêsto przyjmuje siê, ¿e od 1922 r. (a zatem od chwili przejêcia w³adzy we W³oszech przez faszystów) zaczêto stosowaæ jako insygnium rózgê liktorsk± barwy br±zowej z zatkniêtym ¿ele¼cem topora, która to rózga by³a umieszczona na niebieskim tle. By³ to swoisty roundelle (ang. rondel) w³oskich si³ powietrznych w owym czasie, czyli do 1940 roku. Od tego bowiem roku, czyli od chwili przyst±pienia W³och do II wojny ¶wiatowej zaczêto stosowaæ jako insygnia roundelle z trzema czarnymi (symbolicznie wyobra¿onymi) rózgami liktorskimi wpisanych w bia³e ko³o. Wart dodaæ, ¿e owe insygnia nanoszone najczê¶ciej na kad³ubie w taki sposób, aby ¿ele¼ce toporów znajdowa³y siê w stronê kierunku lotu. Co ciekawe jednak, stare insygnia by³y stosowane nadal. Na wielu w³oskich samolotach tego czasu Regia Aeronautica Italiana stosowa³a jako fin flash bia³y krzy¿ nawi±zuj±cy do herbu dynastii sabaudzkiej. Rzecz jasna po 1945 roku w³oskie oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej uleg³y zmianie i zaczêto u¿ywaæ roundelle z³o¿onego z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach czerwonej i bia³ej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest czerwony, z umieszczonym po ¶rodku zielonym ko³em.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Apeninian Eurofighters NTM 2018
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 21.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 27.9.2021
-
martes, 28.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 8.12.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48144
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.44 o 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48141
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.44 o 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48143
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.65 o 10300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48142
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.44 o 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-145
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.15 o 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-082
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.15 o 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-48-146
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.15 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72145
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.98 o 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72142
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72144
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72143
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.98 o 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D72141
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6900 pts.