Unimodels

Unimodels 362 Armored Vehicle BA-6M

Armored Vehicle BA-6M - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Unimodels
Código de producto: um362
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 10.2.2021
€12.16 o 7900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteUnimodels
Código de artículoum362
Peso0.07 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:18.10.2006
TagsBA-6

BA-6 by³ ¶rednim, sze¶cioko³owym samochodem pancernym konstrukcji radzieckiej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1935 roku, a produkcja seryjna trwa³a od 1935 do 1938/1939 roku i zakoñczy³a siê wytworzeniem ok. 390 pojazdów. Wóz by³ napêdzany silnikiem ga¼nikowym GAZ-AA o mocy 40 KM. Uzbrojenie g³ówne stanowi³a armata czo³gowa 20K wz. 1932 kal. 45 mm, a uzbrojenie pomocnicze zapewnia³y 2 karabiny maszynowe DT kal. 7,62 mm. BA-6 powsta³ jako nastêpca BA-3. W nowym wozie starano siê zachowaæ zalety poprzednika (silne uzbrojenie g³ówne) przy braku jego g³ównych wad (niskiej manewrowo¶ci oraz wysokiej awaryjno¶ci silnika i przeniesienia napêdu). W tym celu wykorzystano nowe podwozie GAZ-AAA (licencyjna kopia podwozia Forda), zwiêkszaj±c rozstaw kó³ oraz wzmocnione konstrukcjê skrzyni biegów. Jednak osi±gi pojazdu pogorszy³y siê. Pomimo tego, wóz BA-6 skierowano do produkcji seryjnej. W jej toku powsta³y dwie g³ówne wersje rozwojowe: BA-6¯D (przystowany do jazdy po szynach) oraz BA-6M (wóz o nowym silniku, nowej wie¿y i grubszym pancerzu). Samochody BA-6 przesz³y swój chrzest bojowy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939). Pó¼niej walczy³y tak¿e przeciwko Japoñczykom w bitwie pod Cha³chyn-Go³ (1939 r.) oraz wziê³y udzia³ w agresji na Polskê we wrze¶niu 1939 roku i w wojnie zimowej z Finlandi±. Ogromna ich ilo¶æ zosta³a utracona przez Armiê Czerwon±  w pierwszych miesi±cach wojny z Niemcami w 1941 roku.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Armored Vehicle BA-6M
Añadido al catálogo: 18.10.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72L-28
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:25
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod01_07
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.68 o 7000 pts.