Unimodels

Unimodels 601 Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret

Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Unimodels
Código de producto: um601
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 26.1.2021
€12.03 o 7800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteUnimodels
Código de artículoum601
Peso0.06 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:28.4.2008

Drezyna D-37 to prototypowa, samobie¿na drezyna kolejowa powsta³± w ZSRR w 1932 roku. Ten pojazd szynowy by³ napêdzany pojedynczym silnikiem spalinowym o mocy 40 KM, a jego opancerzenie waha³o siê od 6 do 12 mm. Uzbrojenie g³ówne sk³ada³o siê z pojedynczej armaty kal. 76,2 mm oraz dwóch karabinów maszynowych DT kal. 7,62 mm. Z drezyny mo¿na te¿ by³o prowadziæ ogieñ do celów powietrznych za pomoc± karabinu maszynowego Maxim. Drezyna D-37 zosta³ skonstruowana przede wszystkim do celów rozpoznawczych i patrolowych. Po³o¿ono w niej nacisk przede wszystkim na jak najwiêksz± samodzielno¶æ w dzia³aniu oraz wysok± prêdko¶æ maksymaln±. Rzecz jasna pojazd móg³ poruszaæ siê zarówno do przodu, jak i do ty³u. Pomimo udanych testów drezyny D-37 przeprowadzonych na pocz±tku lat 30. XX wieku, nie wesz³a ona do produkcji seryjnej, ale pos³u¿y³a jako swoista baza do opracowania bardziej zaawansowanej samobie¿nej drezyny kolejowej DT-45.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret
Añadido al catálogo: 28.4.2008
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMMV066
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.49 o 10700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB82909
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.25 o 15800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB82910
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72044
Disponibilidad: a pedido

€4.69 o 3100 pts.