FLY

FLY 72015 Avrocar VZ-9

Avrocar VZ-9 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72015
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 15.2.2021
€17.29 o 11300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteFLY
Código de artículoFLY72015
Peso0.10 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:1.7.2013
TagsAvro-Canada-VZ-9-Avrocar

Avro Canada VZ-9 Avrocar by³ prototypowym, amerykañsko-kanadyjskim statkiem powietrznym z okresu Zimnej Wojny w kszta³cie dysku. Maszyna zosta³a oblatana w 1959 roku, ale nie wesz³a do produkcji seryjnej. Napêd zapewnia³y trzy silniki turboodrzutowe  Continental J69-T9 o ci±gu 2,9 kN ka¿dy.  Maszyna mia³ 5,5 m ¶rednicy, a jej wysoko¶æ dochodzi³a do 1,1-1,2 metra. Prêdko¶æ maksymalna wynosi³a ok. 490 km/h.  G³ównym projektantem Avro Canada VZ-9 Avrocar by³ Jack Frost – do¶wiadczony konstruktor lotniczy, który w sporym stopniu przyczyni³ siê do opracowania udanego samolotu my¶liwskiego CF-100 Canuck. Projekt VZ-9 Avrocar mia³ najpewniej doprowadziæ do powstania statku powietrznego zdolnego do osi±gania prêdko¶ci nadd¼wiêkowych oraz o w³a¶ciwo¶ciach VTOL, czyli zdolnego do pionowego startu i l±dowania. Od bardzo wczesnego etapu prac za³o¿ono te¿, ¿e bêdzie wykorzystywa³ tzw. efekt Coandy. Pocz±tkowo ten tajny projekt by³ finansowany przez rz±d Kanady, ale szybko za jego finansowanie odpowiedzialne sta³y siê USA. Niestety, ju¿ w toku pierwszych testów Avro Canada VZ-9 Avrocar wykazywa³ siê spor± niestabilno¶ci± w locie, a co gorsza – fatalnymi osi±gami w porównaniu z zak³adanymi. Ona te czynniki doprowadzi³y do anulowania projektu ju¿ w 1961 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Avrocar VZ-9
Añadido al catálogo: 1.7.2013
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.02 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.94 o 3700 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€4.53 o 3000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72051
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.26 o 11900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72019
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.16 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72026
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.16 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72023
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.16 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72024
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.16 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72025
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.29 o 11300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72017
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.49 o 10700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72022
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.16 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FLY
Código de producto: FLY72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.29 o 11300 pts.