Haliñski

Haliñski KA-1-2008 B-239 Buffalo

B-239 Buffalo - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-KA-1-2008
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 21.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€17.35 o 11300 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteHaliñski
Código de artículoHAL-KA-1-2008
Peso0.13 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:20.9.2013
TagsBrewster-F2A-Buffalo

Brewster B-239 by³ fiñski samolot my¶liwski produkcji amerykañskiej w uk³adzie ¶redniop³ata z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1937 roku, a maszyna wesz³a do linii w fiñskich si³ach powietrznych w 1939 roku. Napêd zapewnia³ najczê¶ciej pojedynczy silnik Wright R-1820-40 Cyclone o mocy 1200 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych Browning M2 kal. 12,7 mm.

Pierwotnie Brewster B-239 zosta³ zaprojektowany na potrzeby US Navy, jako Brewster F2A-1, w celu zast±pienia dwup³atowych maszyn Grumman F3F. Jednak stosunkowo szybko zosta³ odsprzedany przez US Navy lotnictwu fiñskiemu. Powód tej decyzji wynika³ z faktu, ¿e amerykañska marynarka wojenna liczy³a na szybkie otrzymanie nowszej wersji maszyny, jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e do linii mia³y niebawem wej¶æ my¶liwce Grumman F4F Wildcat. Dostarczone do Finlandii samoloty nosi³y oznaczenie B-239E i w sumie trafi³o do tego kraju 44 maszyn tego typu. Otrzyma³y te¿ ju¿ nowe wersje silników Wright Cyclone o mocy 1200 KM oraz opancerzenie kabiny pilota. Usuniêto z nich równie¿ wszelkiego typu oprzyrz±dowanie niezbêdne do s³u¿by na lotniskowcach. Samoloty tego typu nie zosta³y u¿yte w toku Wojny Zimowej (1939-1940), ale na szerok± skalê u¿yto ich w toku tzw. Wojny Kontynuacyjnej (1941-1944) w toku której doczeka³ siê opinii niezawodnego, zwrotnego i wytrzyma³ego my¶liwca, wykazuj±c w starciach z maszynami sowieckimi ¶wietne statystyki zestrzeleñ. Co ciekawe, pozostawa³y one na wyposa¿eniu fiñskich si³ powietrznych a¿ do 1948 roku!

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: B-239 Buffalo
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 21.6.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 28.6.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 28.6.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 29.6.2021
-
miércoles, 30.6.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 25.6.2021
-
lunes, 28.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 20.9.2013
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-KA-SET-1-2008
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.39 o 17800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby 2000
Código de producto: HBD72011
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.94 o 11000 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Mark I Models
Código de producto: MKM14456
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.28 o 19100 pts.