Modelik

Modelik 19_08 BLOHM & VOSS P.210 NIEMIECKI MY¦LIWIEC ODRZUTOWY (PROJEKT) Z II WOJNY ¦WIATOWEJ

BLOHM & VOSS P.210 NIEMIECKI MY¦LIWIEC ODRZUTOWY (PROJEKT) Z II WOJNY ¦WIATOWEJ - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod19_08
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€6.17 o 4400 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteModelik
Código de artículomod19_08
Peso0.08 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:27.8.2008
TagsBlohm-Voss-P-210
 • format zeszytu A4
 • 6 arkuszy A4 z czê¶ciami
 • 2 strony A4 z rysunkami monta¿owymi
 • 2 strony A4 z histori± projektu i instrukcj± budowy modelu
 • model zawiera:
  • wnêtrze kabiny pilota
  • luki podwozia
  • wnêtrze luków uzbrojenia z wyposa¿eniem
  • dyszê silnika i dyszê wlotu powietrza
  • mo¿liwo¶æ wykonania oddzielnych i ruchomych sterów
 • model dla zaawansowanych
 • model opracowany komputerowo

wielko¶æ modelu po sklejeniu: 349 mm
autor: Igor Zwierjew - Rosja

Blohm und Voss P.210 by³ projektem niemieckiego samolotu my¶liwskiego z okresu II wojny ¶wiatowej. Maszyna nigdy nie zosta³a oblata, ani tym bardziej nie wesz³a do produkcji seryjnej. Zak³adano, ¿e napêd bêdzie zapewnia³ pojedynczy silnik odrzutowy BMW003 A-1. Uzbrojenie pok³adowe mia³y stanowiæ najpewniej dwa dzia³ka MG151 kal. 20 mm lub dwa dzia³ka MK 108 kal. 30 mm.

Projekt Blohm und Voss P.210 powsta³ w zwi±zku z wymaganiami z wrze¶nia 1944 r., jakie og³osi³o Luftwaffe na tzw. my¶liwiec ludowy (niem. Volksjager). G³ównym celem nowej maszyny mia³a byæ walka z formacjami alianckich bombowców nad niebem III Rzeszy. Zak³adano, ¿e nowy my¶liwiec z jednej strony bêdzie mia³ ¶wietne osi±gi, zw³aszcza prêdko¶æ wznoszenia oraz maksymaln±, ale te¿ bêdzie jak najtañszy w produkcji. G³ównym projektantem maszyny P.210 by³ Richard Vogt, który postanowi³ w tym samolocie rozwin±æ koncepcje znane ju¿ z projektu P.208, a przede wszystkim zachowaæ uk³ad bezogonowy samolotu. Finalnie jednak maszyna przegra³a rywalizacjê z He 162 Salamander.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: BLOHM & VOSS P.210 NIEMIECKI MY¦LIWIEC ODRZUTOWY (PROJEKT) Z II WOJNY ¦WIATOWEJ
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 26.7.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 27.8.2008
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:33
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod_AKC_0819W
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.43 o 3100 pts.