Tamiya

Tamiya 74016 Basic Tool Set - MK816

Basic Tool Set - MK816 - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 17.5.2022
€31.78 -8% €29.15 o 21200 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam74016
Peso0.12 kg
Ean:4950344963713
Añadido al catálogo:23.9.2013
TagsTools-set Angled-Tweezers Craft-Knife

Zestaw narzêdzi modelarskich, z³o¿ony z 6 elementów w sk³ad którego wchodz±:

- ¶rubokrêt krzy¿akowy o czerwonym trzonku,

- ¶rubokrêt p³aski o trzonku niebieskim,

- c±¿ki modelarskie, które zosta³y wykonane ze stali wêglowej (ang. carbon steel). Cechuje siê ona stosunkowo wysok± zawarto¶ci± wêgla, a jednocze¶nie jest odporna na zu¿ycie oraz wytrzyma³a mechanicznie. Zosta³a równie¿ poddana procesowi oksydowania (tzw. czernienie), dziêki czemu jest znacz±co mniej podatna na korozjê od zwyk³ej stali czy ¿elaza. Ich ramiona zosta³y po³±czone za pomoc± nitu, a uchwyty powleczono czê¶ciowo os³onkami, wykonanymi z tworzywa syntetycznego o w³a¶ciwo¶ciach gumy w kolorze zielonym.

- no¿yk modelarski z wymiennym ostrzem segmentowym. Ostrza tego typu s± przydatne wszêdzie tam gdzie potrzebny jest ostry szpic. Gdy ten ulegnie stêpieniu, wystarczy od³amaæ zu¿yty segment i korzystaæ z kolejnego. Mo¿na go u¿ywaæ do ciêcia lub nacinania takich materia³ów jak na przyk³ad: karton, papier, szablony malarskie, wosk, ale te¿ miêkkie tworzywa sztuczne.

- pêseta (pinceta) wykonana z dobrej jako¶ciowo stali nierdzewnej AA o wygiêtych ³ukowo, ostrych i spiczastych koñcówkach, które po wewnêtrznej stronie czê¶ci chwytnych nie s± ¿³obkowane. Jest w marginalnym stopniu podatna na korozjê, jak równie¿ cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Umo¿liwia tak¿e pewny chwyt i ergonomiczn± pracê, dziêki ob³emu zakoñczeniu swego korpusu oraz poprawnemu wywa¿eniu.

- pilnik modelarski o p³askim przekroju wykonany z dobrej jako¶ci stali, którego r±czka zosta³a powleczona materia³em syntetycznym w kolorze pomarañczowym. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim przy pracy z miêkkimi tworzywami sztucznymi, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ przy szlifowaniu wyschniêtych mas szpachlowych i wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. 

Wszystkie w/w narzêdzia zosta³y umieszczone w zamykanym organizerze wykonanym z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 135 mm d³ugo¶ci, 93 mm szeroko¶ci oraz 23 mm wysoko¶ci. Zdecydowanie u³atwia przechowywanie oraz transport omawianego zestawu. Znajdzie on zastosowanie w szerokim spektrum prac zwi±zanych z modelami plastikowymi, drewnianymi czy R/C. Mo¿e okazaæ siê przydatny zarówno dla modelarzy pocz±tkuj±cych, jak i tych bardziej zaawansowanych. Produkty powi±zane to chocia¿by: Medium tool set, Basic Hobby Tool Set albo Modeling Tool Set 17 in 1.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Basic Tool Set - MK816
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 17.5.2022

2 - 4 uds.
miércoles, 18.5.2022

más de 4 uds.
jueves, 19.5.2022

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
miércoles, 25.5.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
miércoles, 25.5.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.5.2022
-
martes, 24.5.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.5.2022
-
miércoles, 25.5.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 27.5.2022
-
miércoles, 8.6.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 30.5.2022
-
jueves, 9.6.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 31.5.2022
-
viernes, 10.6.2022

Fedex Economy

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.5.2022
-
miércoles, 25.5.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
viernes, 27.5.2022

Fedex International Priority

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 18.5.2022
-
viernes, 20.5.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 19.5.2022
-
lunes, 23.5.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 20.5.2022
-
martes, 24.5.2022

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 23.5.2022
-
martes, 24.5.2022

2 - 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 24.5.2022
-
miércoles, 25.5.2022

más de 4 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 25.5.2022
-
jueves, 26.5.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 23.9.2013
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74047
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.20 €16.73
o 12100 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74080
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.09 €18.46
o 13400 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74153
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.93 €5.43
o 4000 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74108
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.78 €16.33
o 11800 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74102
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.14 €19.43
o 14100 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74003
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.31 €12.24
o 8900 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74053
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.58 €9.72
o 7100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€28.01 o 19600 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT11001
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.79 o 15200 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev39063
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.05 o 4900 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18475
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.15 o 1500 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19953
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.90 o 1300 pts.