MPM

DISCONTINUED MPM 48043 Bf-109T Upgrade

Bf-109T Upgrade - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: MPM
Código de producto: MPM48043
Disponibilidad actual: no disponible
€26.81 o 17700 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: España
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMPM
Código de artículoMPM48043
Escala1:48
Añadido al catálogo:27.12.2006
TagsMesserschmitt-Me-109
Podczas II wojny ¶wiatowej Messerschmitt Bf-109 by³ u¿ywany jako my¶liwiec eskortowy dla niemieckich bombowców. Podczas bitwy o Angliê okaza³o siê jednak, ¿e pojemno¶æ jego zbiorników paliwa nie jest do¶æ du¿a aby móg³ on wype³niaæ swoje zadania wystarczaj±co efektywnie i ostatecznbie zdecydowano o wycofaniu go do s³uzby obrony przestrzeni powietrznej Niemiec. W ramach rozwoju konstrukcji opracowywano kolejne specyfikacje Bf-109, z których wersjê G wyprodukowano w najwiêkszej ilo¶ci egzemplarzy. Najpowa¿niejsz± zmian± podnosz±c± osi±gi maszyny by³o zamontowanie nowego 12-cylindrowego silnika Daimler-Benz DB605A o mocy 1475km. Uzbrojenie Bf-109G stanowi³a para karabinów maszynowych 13mm znajduj±cych siê w kad³ubie przed owiewk± kabiny pilota, oraz dzia³ko MG151 20mm lub ciê¿sze MK108 30mm. Usprawnienia w dziedzinie napêdu i uzbrojenia uczyni³y Messerschmitta jednym z najgro¼niejszych my¶liwców II wojny ¶wiatowej.Szacuje siê, ¿e ³±cznie wyprodukowano oko³o 35000 my¶liwców Messerschmitt Bf-109 wszystkich odmian, z czego wiele po wojnie trafio do si³ powietrznych Czech I Izraela.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Bf-109T Upgrade
...
Añadido al catálogo: 27.12.2006
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Xtradecal
Código de producto: XDL-48019
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.41 o 5500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Airwaves
Código de producto: AEW-S48040
Disponibilidad: 2-6 semanas

€3.53 o 2300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CAM
Código de producto: CAM48A30
Disponibilidad: 2-6 semanas

€16.83 o 11100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CNC Micro Turning
Código de producto: MPK-B48125
Disponibilidad: a pedido

€3.08 o 2000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49009
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.87 o 4500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS48-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.91 o 3200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48165
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.09 o 2700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: HGW Models
Código de producto: HGW248034
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.12 o 3400 pts.

Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMAL4106
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.66 o 4400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Peddinghaus-Decals
Código de producto: PED2310
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.56 o 5000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: HGW Models
Código de producto: HGW248035
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.12 o 3400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: HGW Models
Código de producto: HGW248036
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.12 o 3400 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Falcon Model
Código de producto: FLL-V5048
Disponibilidad: 2-6 semanas

€19.70 o 13000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aims
Código de producto: AIM-48D031
Disponibilidad: 2-6 semanas

€15.16 o 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Xtradecal
Código de producto: XDL-48167
Disponibilidad: 2-6 semanas

€11.23 o 7400 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB320115
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.16 o 10000 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Kits World
Código de producto: KTS-3DA3201
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.01 o 4600 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB320124
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.87 o 8500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aims
Código de producto: AIM-72D036
Disponibilidad: 2-6 semanas

€12.90 o 8500 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Aims
Código de producto: AIM-32D027
Disponibilidad: 2-6 semanas

€18.21 o 12000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Xtradecal
Código de producto: XDL-72266
Disponibilidad: 2-6 semanas

€11.23 o 7400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Xtradecal
Código de producto: XDL-72257
Disponibilidad: 2-6 semanas

€11.23 o 7400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Xtradecal
Código de producto: XDL-72162
Disponibilidad: 2-6 semanas

€11.23 o 7400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de producto: KOR-D7218
Disponibilidad: a pedido

€7.67 o 5100 pts.