Hasegawa

Hasegawa 10734 Boeing 737-500 ANA

Boeing 737-500 ANA - Image 1
Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10734
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.93 o 10500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohas10734
Peso0.15 kg
Ean:4967834107342
Escala1:200
Añadido al catálogo:12.2.2018
TagsBoeing-737

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Boeing 737-500 ANA
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 21.9.2021

más de 1 uds.
miércoles, 22.9.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 12.2.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10839
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.21 o 25500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-D144-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.63 o 7500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7019
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7026
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7027
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10740
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.12 o 11400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eastern Express
Código de producto: EEX14415-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€41.42 o 29200 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10735
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.49 o 11600 pts.