MPM Model 3-2018 Boeing 737-86D Józef Pi³sudski

Boeing 737-86D Józef Pi³sudski - Image 1
Escala: 1:50
Fabricante: MPM Model
Código de producto: MMM3-2018
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 30.7.2021
€10.24 o 7200 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMPM Model
Código de artículoMMM3-2018
Peso0.22 kg
Escala1:50
Añadido al catálogo:20.4.2018
TagsBoeing-737

Samolot pasa¿erski Boeing 737-86D Józef Pi³sudski

Skala: 1:50

Wydawnictwo: MPModel

Format: A3

Opracowanie: Marek Pacyñski

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Boeing 737-86D Józef Pi³sudski
Añadido al catálogo: 20.4.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:50
Fabricante: MPM Model
Código de producto: MMM3-2018ZL
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.81 o 4800 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10734
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 €14.16
o 10500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7019
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-D144-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.63 o 7500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7027
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

-5%

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10740
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.12 €15.30
o 11400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eastern Express
Código de producto: EEX14415-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€41.42 o 29200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve7026
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.47 o 15200 pts.

-5%

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10839
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.21 €34.23
o 25500 pts.

-5%

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10735
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.49 €15.65
o 11600 pts.