Mirage-Hobby

Mirage-Hobby 352012 Bofors 37mm Anti-Tank Gun

Bofors 37mm Anti-Tank Gun - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir352012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 17.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€5.50 -12% €4.83 o 3600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMirage-Hobby
Código de artículomir352012
Peso0.15 kg
Ean:5901461352125
Escala1:35
Añadido al catálogo:7.4.2005
TagsBofors-40mm-AA
Armata przeciwpancerna wz. 36 to polska wersja szwedzkiej armaty przeciwpancernej kal. 37 mm firmy Bofors. Do¶wiadczenia z walk w 1939r. pokaza³y, i¿ armata ta by³a broni± bardzo skuteczn±. Niewielkie wymiary pozwala³y na szybkie i ³atwe ukrycie dzia³ka, za¶ si³a ognia by³a wystarczaj±ca, by zniszczyæ wszystkie typy czolgow bior±cych udzia³ w agresji na Polskê. Armata ta przebija³a pancerz 40 mm z odleg³o¶ci 100 m. Niska masa armaty powodowa³a, i¿ by³a ona niezwykle mobilna. Te zalety spowodowa³y, i¿ broñ ta cieszy³a siê u ¿o³nierzy polskich bardzo dobr± reputacj±. Niestety rok 1939 by³ jednym z ostatnich, w których armata ta prezentowa³a du¿± warto¶æ bojow±. Kolejne modele czo³gów by³y coraz wiêksze, coraz lepiej opancerzone i czas ma³okalibrowych dzia³ek przeciwpancernych bieg³ ku koñcowi.

Pobierz katalog produktów Mirage Hobby formacie PDF

Bofors wz.36 (pe³na nazwa: armatka 37 mm wz. 36 albo 37 mm Bofors L/45/M) to polska armata przeciwpancerna kal. 36 mm, produkowana na szwedzkiej licencji z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Masa w³asna broni wynosi³a 930 kilogramów, przy d³ugo¶ci lufy rzêdu 166,5 centymetra. Przy dobrze wyszkolonej za³odze szybkostrzelno¶æ armaty dochodzi³a do 10 strza³ów na minutê. Maksymalna dono¶no¶æ dochodzi³a do ok. 7000 metrów. Armata Bofors wz.36 zosta³a przyjêta na uzbrojenie Wojska Polskiego w 1936 roku jako podstawowa bron przeciwpancerna pododdzia³ów piechoty i kawalerii. Broñ cechowa³a siê wieloma zaletami. Przede wszystkimi by³a niewielkich rozmiarów co wydatnie u³atwia³o jej transport oraz maskowanie w warunkach polowych. By³ te¿ stosunkowo lekka. Mog³a te¿ z dystansu 100 metrów przebiæ pancerz o grubo¶ci do 40 mm, co w warunkach kampanii wrze¶niowej 1939 roku okaza³o siê wynikiem co najmniej dobrym. W okresie miêdzywojennym armata Bofors wz.36 cieszy³a siê bardzo dobr± opini± w Wojsku Polskim, a jej dokonania w kampanii wrze¶niowej tak¿e potwierdzi³y jej wysok± skuteczno¶æ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Bofors 37mm Anti-Tank Gun
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 17.5.2021

3 - 22 uds.
miércoles, 19.5.2021

más de 22 uds.
lunes, 31.5.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 24.5.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 7.6.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 24.5.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 7.6.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021
-
miércoles, 26.5.2021

3 - 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021
-
viernes, 28.5.2021

más de 22 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 8.6.2021
-
miércoles, 9.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.4.2005
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A047
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A048
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A068
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.92 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A059
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A101
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A026
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A108
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Artículos similares
-12%

Escala: 1:35
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir835061
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.50 €9.21
o 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL025
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de producto: FTFPL069
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.51 o 4900 pts.