SBS Model

SBS Model D72012 Brewster B-239 Finnish Air Force WW II

Brewster B-239 Finnish Air Force WW II - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€7.71 o 5400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteSBS Model
Código de artículoSBS-D72012
Peso0.02 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:27.10.2020
TagsBrewster-F2A-Buffalo Finnish-Insignia

A product designed for Hasegawa.

Contains decals for 4 markings.

Fiñskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ jako swój znak rozpoznawczy niebiesk± swastykê skierowan± w prawo (fin. Hakaristi), na bia³ym tle ju¿ w 1918 roku, a wiêc w chwili odzyskania niepodleg³o¶ci przez Finlandiê. Co ciekawe, owa swastyka ¿adn± miar± nie nawi±zywa³a do ideologii nazistowskiej (o której zreszt± nikt wówczas nie s³ysza³!), ale raczej by³a postrzegana jako symbol szczê¶cia i pomy¶lno¶ci zaczerpniêty z nordyckiej mitologii. W toku wojny zimowej (1939-1940) oraz wojny kontynuacyjnej (1941-1944) ze Zwi±zkiem Radzieckim, owe swastyki malowano na ¶rodkowych czê¶ciach kad³ubów oraz na skrzyd³ach fiñskich samolotów. Bardzo rzadko natomiast nanoszono je na stateczniki poziome. W przypadku wozów bojowych (np. czo³gów) najczê¶ciej malowano je na wie¿ach oraz na przedniej p³ycie pancernej. Czêsto malowano je niebiesk± farbê z bia³ym otokiem tu¿ przy ramionach. Owe ramiona równie¿ zdarza³o siê, ¿e by³y skracane do 20-30% swej w³a¶ciwej d³ugo¶ci. Warto dodaæ, ¿e w przypadku wojsk l±dowych Hakaristi zosta³a zaadaptowana oficjalnie dopiero w 1941 roku. Wcze¶niej natomiast dla oznaczenia fiñskich pojazdów stosowano bia³o-niebieskie pasy umieszczane najczê¶ciej na wie¿ach czo³gów.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Brewster B-239 Finnish Air Force WW II
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
viernes, 19.11.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 26.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 26.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 29.11.2021
-
martes, 30.11.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 5.8.2021
-
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 25.11.2021
-
viernes, 26.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envío



Si el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 27.10.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72039
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72033
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72035
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72004
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72032
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72008
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72030
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72007
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de producto: SBS-D72016
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.