PanzerArt FI35-008 British RAC North Africa refueling soldier No.2

British RAC North Africa refueling soldier No.2 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-008
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 11.6.2021
€13.21 o 8600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricantePanzerArt
Código de artículoPNZFI35-008
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:5.11.2018
TagsBritish-World-War-II-Tank-Crew

W chwili wybuchu II wojny ¶wiatowej British Army dysponowa³a jedynie dwoma dywizjami pancernymi (ang. Armoured Division): Dywizj± Mobiln± oraz Egipsk± Dywizj± Mobiln±. W latach 1939-1940 zosta³y one przekszta³cone w 1. oraz 7. Dywizjê Pancern±. W toku wojny sformowano dalsze 9 dywizji pancernych, przy czym nie wszystkie wesz³y do akcji, a czê¶æ z nich nie wysz³a poza stadium formowania i szkolenia. W 1940 r. etat brytyjskiej dywizji pancernej przewidywa³ dwie brygady czo³gów w sk³ad których wchodzi³y po batalionie piechoty zmotoryzowanej, jak równie¿ liczne jednostki wsparcia w tym artyleriê przeciwpancern±, artyleriê polow±, stosunkowo liczne oddzia³y remontowe i transportowe czy oddzia³y saperskie. Tak sformowana dywizja liczy³a ok. 220 czo³gów ró¿nych typów. Jednak w 1944 r., na bazie do¶wiadczeñ wyniesionych z walk w Afryce Pó³nocnej i Normandii struktura brytyjskiej dywizji pancernej uleg³a zmianie. Etat z 1944 r. przewidywa³ wystawienie jednej brygady pancernej z trzema regimentami pancernymi w sile 78 czo³gów ka¿dy( (³±cznie – etatowo – 234 czo³gi), brygady piechoty zmotoryzowanej (de facto zmechanizowanej) z trzema batalionami oraz stosunkowo silnej artylerii polowej oraz pododdzia³ów wsparcia – miêdzy innymi ³±czno¶ci czy saperów. Warto dodaæ, ¿e w schy³kowym okresie II wojny ¶wiatowej na wyposa¿eniu brytyjskich Armoured Divisions znajdowa³y siê przede wszystkim czo³gi Sherman (tak¿e w wersji Firefly), A34 Comet czy lekkie M5 Stuart.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: British RAC North Africa refueling soldier No.2
Añadido al catálogo: 5.11.2018
Disponibilidad actual: no disponible
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H015
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H016
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35008
Disponibilidad: a pedido

€11.46 o 7500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.32 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.04 o 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: a pedido

€17.62 o 11500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A123
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.70 o 5700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A124
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.70 o 5700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-057
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.31 o 21700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-024
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-051
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-025
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.21 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-053
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-052
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-031
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-030
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.21 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Gecko Models
Código de producto: GEC35GM0022
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 9300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35332
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.42 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: DEF Model
Código de producto: DEF-DO35026
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.90 o 10400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Glowel Miniatures
Código de producto: GLW-35018
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.39 o 6800 pts.