Revell

Revell 06758 Build & Play Jakku Combat Set

Build & Play Jakku Combat Set - Image 1
Escala: 1:51
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06758
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 19.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€69.84 -5% €66.08 o 45500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev06758
Peso0.67 kg
Ean:4009803067582
Escala1:51
Añadido al catálogo:9.3.2017
TagsStar-Wars-Millennium-Falcon Star-Wars-Tie-Fighter Star-Wars

TIE fighter (TIE to skrót od s³ów Twin Ion Engine, czyli Podwójny Silnik Jonowy) to my¶liwiec kosmiczny z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który pojawi³ siê po raz pierwszy na ekranie kinowym w filmie „Star Wars” (Episode IV) z 1977 roku, a pó¼niej pojawi³ w wielu kolejnych czê¶ciach kosmicznej sagi. Przyjmuje siê, ¿e podstawowa wersja my¶liwca TIE mia³a ok. 6,3 m d³ugo¶ci, przy ok. 6,4 m szeroko¶ci oraz ok. 7,6 metra wysoko¶ci. Rzecz jasna to dane jedynie orientacyjne. Napêd zapewni³ zdwojony silnik jonowy Sienar P-s4, a jego uzbrojenie sk³ada siê z dwóch dzia³ek laserowych Sienar L-s1. TIE Fighter by³ przez wiele podstawowym my¶liwcem Imperium Galaktycznego, a jego g³ównym producentem by³ Sienar Fleet Systems. W chwili wej¶cia do s³u¿by, maszyny tego typu cechowa³y siê niskimi kosztami budowy oraz bardzo prost± konstrukcj±. Nie posiada³y na przyk³ad ¿adnych os³on si³owych, a ich piloci musieli zabieraæ ze sob± specjalne pojemniki z tlenem. Jednocze¶nie jednak TIE Fighter mia³y ewidentn± przewagê pod wzglêdem zwrotno¶ci czy prêdko¶ci nad nieprzyjacielskimi my¶liwcami – zw³aszcza nad Y-Wing czy Z-95. Nie dorównywa³ jednak osi±gami maszynie popularnie zwanej X-Wing, czyli maszynie Incom T-65. By³ te¿ od niego znacznie mniej wytrzymalszy co powodowa³o znaczne straty w¶ród pilotów na nim lataj±cych.

Falcon Millennium (nazwa polska: Sokó³ Millenium) to kosmiczny frachtowiec z uniwersum Gwiezdnych Wojen, walcz±cy w szeregach Rebelii, a pilotowany przede wszystkim przez Hana Sola. Po raz pierwszy pojawi³ siê na ekranie w filmie „Gwiezdne Wojny: Nowa Nadzieja” (I lub IV czê¶æ sagi). Uzbrojenie sk³ada siê z dzia³ek laserowych oraz wyrzutni torped protonowych. Falcon Millennium posiada równie¿ rozbudowane os³ony energetyczne generuj±ce pola ochronne wokó³ jednostki. D³ugo¶æ pojazdu to 34,5 metra. Napêd jest zapewniany przede wszystkim przez generator hipernapêdu SSP05. 

Falcon Millennium to dalece zmodernizowany lekki frachtowiec YT-1300F, który by³ produkowany przez Corellian Engineering Corporation. W wyniku modernizacji pojazd sta³ siê  jednym z najszybszych statków w Galaktyce – zw³aszcza w lotach w nadprzestrzeni. Cechuje siê równie¿ ¶wietn± zwrotno¶ci± oraz odporno¶ci± na wrogi ostrza³ – zw³aszcza z dzia³ek laserowych. Jest w stanie nawi±zaæ równorzêdn± walkê z imperialnymi my¶liwcami TIE. Falcon Millennium odegra³ wielk± rolê w toku Bitwy o Yavin (rok 0 BBY) oraz w toku walk o Hoth (rok 3 ABY).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Build & Play Jakku Combat Set
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 19.4.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 9.3.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-5%

Escala: 1:241
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63600
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 €16.46
o 11300 pts.

-5%

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03605
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 €8.29
o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:241
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03600
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 €8.29
o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01105
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 €8.29
o 5700 pts.

-6%

Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev66780
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.31 €31.42
o 21700 pts.

-5%

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63605
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 €16.46
o 11300 pts.

-5%

Escala: 1:241
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01100
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 €8.29
o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06881
Disponibilidad: ¡disponible!

€80.59 €76.29
o 52500 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01206
Disponibilidad: ¡disponible!

€595.59 €565.77
o 388000 pts.

-5%

Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06779
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.87 €23.61
o 16200 pts.

-6%

Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev66779
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.31 €31.42
o 21700 pts.

-5%

Escala: 1:90
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03603
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 €8.29
o 5700 pts.