Hobby Boss

Hobby Boss 87264 C-47D Skytrain

C-47D Skytrain - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB87264
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 21.2.2021
€41.36 o 26900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteHobby Boss
Código de artículoHBB87264
Peso0.30 kg
Ean:6939319272645
Escala1:72
Añadido al catálogo:14.9.2017
TagsDouglas-C-47-Skytrain
Douglas C-47 Skytrain (lub Dakota) to amerykañski dwusilnikowy samolot transportowy o konstrukcji w pe³ni metalowej z okresu II wojny œwiatowej. By³ bardzo udan¹ adaptacj¹ do celów wojskowych samolotu Douglas DC-3. Data oblotu prototypu C-47 mia³a miejsce 23 grudnia 1941 roku. Ju¿ od stycznia 1942 r. ruszy³a produkcja seryjna, która zakoñczy³a siê wytworzeniem do koñca 1945 roku ponad 10000 egzemplarzy tego samolotu. Podstawow¹ jednostkê napêdow¹ stanowi³y dwa silniki Pratt-Whitney R-1830-92 o mocy 1200KM ka¿dy. Powsta³o kilkanaœcie wersji C-47, z których na najwiêksz¹ skalê produkowano wersjê A (wzmocniona kabina, instalacja elektryczna 24V w samolocie) i B (mocniejsze silniki). C-47 walczy³y na wszystkich frontach II wojny œwiatowej pe³ni¹c rolê samolotu transportowego, ewakuacji rannych, specjalistycznego do zrzutu spadochroniarzy czy holowania szybowców. Samoloty te wyeksportowano równie¿ do ZSRR w ramach Land-Lease Act, a sam Zwi¹zek Sowiecki w latach 1939-1952 zbudowa³ na licencji ponad 6000 sztuk (jako Li-2). Po 1945 roku samoloty masowo trafi³y „do cywila” staj¹c siê najpopularniejszym samolotem pasa¿erskim i transportowym na œwiecie. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 326 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 5,7 m/s, pu³ap maksymalny 7170 m, zasiêg maksymalny: 2400 km .

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: C-47D Skytrain
Añadido al catálogo: 14.9.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72051
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS623
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72037
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72587
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€20.30 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72490
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72519
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.46 o 2300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72148
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX502
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS622
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.65 o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73622
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.21 o 11300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72147
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72661
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.54 o 16500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Roden
Código de producto: rod310
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.42 o 8700 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-144-15
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.36 o 12600 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Roden
Código de producto: rod300
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.60 o 10200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eastern Express
Código de producto: EEX14439
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.63 o 12800 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Big Model
Código de producto: BGM1440076
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.86 o 11000 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has10687
Disponibilidad: ¡disponible!

€41.36 o 26900 pts.