Kinetic

Kinetic 48079 CF-188A Royal Canadian Air Force CF-188A "20 Years of service" 1982 - 2002

CF-188A Royal Canadian Air Force CF-188A "20 Years of service" 1982 - 2002 - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48079
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€60.52 o 42700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteKinetic
Código de artículoKIN48079
Peso0.75 kg
Ean:9588838161168
Escala1:48
Añadido al catálogo:13.9.2018
TagsMcDonnell-Douglas-F-A-18-Hornet
McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet to pok³adowy samolot myœliwski oraz szturmowy zdolny do dzia³ania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Korzenie F/A-18 siêgaj¹ 1974 roku i prototypu F-17, którym w³aœnie w tym roku zainteresowano dowództwo US Navy. Kontrakt na budowê seryjn¹ samolotu zawarto w 1976 roku. W celu przyspieszenia prac koncern Northrop wszed³ we wspó³pracê z koncernem McDonnell-Douglas. W wyniku czego ju¿ 18 listopada 1978 roku mia³ miejsce oblot prototypu, a rok póŸniej udane l¹dowania na pok³adzie lotniskowca. Od 1982 roku samolot jest dostarczany do jednostek liniowych, z silnikami General Electric F404-GE-402 jako jednostk¹ napêdow¹. Samolot jest produkowany w kilku wersjach. Pierwszymi by³ F-18A (myœliwska) oraz F-18B (treningowa). Szybko pojawi³y siê zamówienia zagraniczne z Hiszpanii, Kanady oraz Australii. W 1987 roku powsta³a wersja F-18C, przystosowana do u¿ycia pocisków AMRAAM. Rok póŸniej wszed³ do s³u¿by F/A-18D-dwumiesjcowa wersja F-18, przystowany do dzia³ania w ka¿dych warunkach pogodowych, mog¹cy pe³niæ rolê samolotu szturmowego. Na jego bazie powsta³a wersja rozpoznawcza R/F-18D. Najnowsze wersje (tzw. Super Hornet)-F/A-18E oraz F/A-18F to bardzo zmodyfikowane wersje F/A-18D. Cechuj¹ siê zwiêkszon¹ d³ugoœci¹ kad³uba, rozpiêtoœci¹ skrzyde³ oraz ich powierzchni¹. Posiadaj¹ te¿ nowe silniki General Electric F414 oraz zdecydowanie rozbudowan¹ i unowoczeœnion¹ awionikê. Po raz pierwszy zosta³y zaprezentowane w 1995 roku. Na bazie F-18 powsta³ tak¿e samolot walki elektronicznej EA-18G Growler. Wszystkie wersje F/A-18 spotka³y siê z przychylnoœci¹ pilotów, cechuj¹ siê nisk¹ awaryjnoœci¹, prostot¹ obs³ugi oraz bardzo dobrymi parametrami lotu. Hornety bra³y udzia³ w operacji przeciwko Libii w 1986 roku oraz w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Dane techniczne (wersja F/A-18 C): Prêdkoœæ maksymalna: 1915 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap praktyczny 15240 m, zasiêg maksymalny: 3340km, promieñ dzia³ania: 280-740 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 7700kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: CF-188A Royal Canadian Air Force CF-188A "20 Years of service" 1982 - 2002
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 13.9.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE917
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.64 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49916
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.88 o 12700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu49915
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.88 o 12700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX604
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.64 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4707
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduEX606
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.07 o 8800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduFE915
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.07 o 8800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduBIG49201
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€41.93 o 28200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4706
Disponibilidad: a pedido

€12.07 o 8500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu48960
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.55 o 13100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48001
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF4048
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.64 o 9600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48030
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.75 o 44300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48073
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.01 o 43700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48070
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.75 o 44300 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Orange Hobby
Código de producto: RNG-N07-136-98
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.71 o 14600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72163
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60702
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.52 €14.27
o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1385
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.77 o 11100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72164
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12520
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.75 o 15300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx00504
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.04 o 16300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx55313
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.51 o 16600 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH15
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.65 o 6100 pts.