Kinetic

Kinetic 48070 CF-188A Royal Canadian Air Force Demo Team 2017

CF-188A Royal Canadian Air Force Demo Team 2017 - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48070
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€62.75 o 44300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteKinetic
Código de artículoKIN48070
Peso0.81 kg
Ean:9588838161090
Escala1:48
Añadido al catálogo:19.4.2018
TagsMcDonnell-Douglas-F-A-18-Hornet
McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet to pok³adowy samolot myœliwski oraz szturmowy zdolny do dzia³ania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Korzenie F/A-18 siêgaj¹ 1974 roku i prototypu F-17, którym w³aœnie w tym roku zainteresowano dowództwo US Navy. Kontrakt na budowê seryjn¹ samolotu zawarto w 1976 roku. W celu przyspieszenia prac koncern Northrop wszed³ we wspó³pracê z koncernem McDonnell-Douglas. W wyniku czego ju¿ 18 listopada 1978 roku mia³ miejsce oblot prototypu, a rok póŸniej udane l¹dowania na pok³adzie lotniskowca. Od 1982 roku samolot jest dostarczany do jednostek liniowych, z silnikami General Electric F404-GE-402 jako jednostk¹ napêdow¹. Samolot jest produkowany w kilku wersjach. Pierwszymi by³ F-18A (myœliwska) oraz F-18B (treningowa). Szybko pojawi³y siê zamówienia zagraniczne z Hiszpanii, Kanady oraz Australii. W 1987 roku powsta³a wersja F-18C, przystosowana do u¿ycia pocisków AMRAAM. Rok póŸniej wszed³ do s³u¿by F/A-18D-dwumiesjcowa wersja F-18, przystowany do dzia³ania w ka¿dych warunkach pogodowych, mog¹cy pe³niæ rolê samolotu szturmowego. Na jego bazie powsta³a wersja rozpoznawcza R/F-18D. Najnowsze wersje (tzw. Super Hornet)-F/A-18E oraz F/A-18F to bardzo zmodyfikowane wersje F/A-18D. Cechuj¹ siê zwiêkszon¹ d³ugoœci¹ kad³uba, rozpiêtoœci¹ skrzyde³ oraz ich powierzchni¹. Posiadaj¹ te¿ nowe silniki General Electric F414 oraz zdecydowanie rozbudowan¹ i unowoczeœnion¹ awionikê. Po raz pierwszy zosta³y zaprezentowane w 1995 roku. Na bazie F-18 powsta³ tak¿e samolot walki elektronicznej EA-18G Growler. Wszystkie wersje F/A-18 spotka³y siê z przychylnoœci¹ pilotów, cechuj¹ siê nisk¹ awaryjnoœci¹, prostot¹ obs³ugi oraz bardzo dobrymi parametrami lotu. Hornety bra³y udzia³ w operacji przeciwko Libii w 1986 roku oraz w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Dane techniczne (wersja F/A-18 C): Prêdkoœæ maksymalna: 1915 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap praktyczny 15240 m, zasiêg maksymalny: 3340km, promieñ dzia³ania: 280-740 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 7700kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: CF-188A Royal Canadian Air Force Demo Team 2017
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.4.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4707
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4706
Disponibilidad: a pedido

€12.07 o 8500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48001
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF4048
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.64 o 9600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVS48004
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.71 o 2600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4237
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quinta Studio
Código de producto: QNT-QD48042
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.33 o 12200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quinta Studio
Código de producto: QNT-QD48043
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.33 o 12200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Model Maker Decals
Código de producto: MMD-D48065
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.55 o 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0125
Disponibilidad: a pedido

€8.60 o 6100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasX48-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.35 o 8700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasX48-03
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.26 o 9400 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48073
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.01 o 43700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48030
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.75 o 44300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48079
Disponibilidad: ¡disponible!

€60.52 o 42700 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Orange Hobby
Código de producto: RNG-N07-136-98
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.71 o 14600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kovozavody Prostejov
Código de producto: KOV72163
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60702
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.52 €14.27
o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1385
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.77 o 11100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12520
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.75 o 15300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx00504
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.04 o 16300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx55313
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.51 o 16600 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH15
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.65 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev64965
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.30 o 17800 pts.