U-Star

U-Star 90031 Clip Holder

Clip Holder - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 3.1.2022
€4.45 o 3100 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90031
Peso0.05 kg
Añadido al catálogo:24.11.2017
TagsPainting-station

Pojedyncza podk³adka (stojak) na zaciski (klamerki) modelarskie, wykonana ze styropianu. Liczy sobie ok. 160 mm d³ugo¶ci, ok. 110 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu ok. 30 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów, natomiast mo¿e wymagaæ dodatkowego osadzenia na pod³o¿u przy malowaniu du¿ych i bardzo du¿ych czê¶ci modeli plastikowych. Wykorzystany materia³ sprawia równie¿, ¿e nie wymaga równie¿ specjalnie nawiercanych otworów. W po³±czeniu ze specjalistycznymi klipsami, takimi jak chocia¿by Clip Kit 20 in 1 nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowana podk³adka, w po³±czeniu z klipsami modelarskimi, mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 11 in 1, Model Clip 7 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Clip Holder
Añadido al catálogo: 24.11.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90150
Disponibilidad: no disponible

€17.28 o 12100 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.16 o 9900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: no disponible

€8.60 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: no disponible

€12.43 o 8700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.95 €23.69
o 16600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19502
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.11 o 9200 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.13 o 7100 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7000
Disponibilidad: ¡disponible!

€104.31 o 73000 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de producto: ZEP-MSJ02
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.27 o 31000 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de producto: ZEP-MSJ03
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.28 o 37300 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.96 o 12600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.93 o 6900 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-As1
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.27 o 22600 pts.