U-Star

U-Star 90028 Clip Kit 11 in 1

Clip Kit 11 in 1 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 2.8.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.53 o 6000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90028
Peso0.10 kg
Añadido al catálogo:11.8.2017
TagsExtra-hands Painting-station Clip

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka) oraz 10 zacisków (klamerek, klipsów) w kolorze czarnym. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana ze styropianu w kolorze bia³ym. Liczy sobie ok. 210 mm d³ugo¶ci, ok. 120 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu ok. 35 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów, natomiast mo¿e wymagaæ dodatkowego osadzenia na pod³o¿u przy malowaniu du¿ych i bardzo du¿ych czê¶ci modeli plastikowych. Wykorzystany materia³ sprawia równie¿, ¿e nie wymaga równie¿ specjalnie nawiercanych otworów. Natomiast ka¿dy z uchwytów liczy sobie ok. 190 mm d³ugo¶ci i jest koloru czarnego. Warto dodaæ, ¿e koñcówki ich czê¶ci chwytnych zosta³y powleczone profilowanym (z±bkowanym) materia³em syntetycznym, dziêki czemu z jednej strony zapewniaj± pewny chwyt, a z drugiej - do minimum zosta³o zredukowane ryzyko przypadkowego zarysowania elementu poddawanego obróbce. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Statyw do malowania z zaciskami, Model DIY Rotary Table albo Model Clip 7 in 1.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Clip Kit 11 in 1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 2.8.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021
-
miércoles, 11.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.8.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.03 o 9900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90152
Disponibilidad: no disponible

€15.77 o 11100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.41 o 3100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8700 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.65 o 4000 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.90 o 6300 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-AC1
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru09914
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.44 o 4500 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR660
Disponibilidad: ¡disponible!

€118.82 o 83800 pts.