U-Star

U-Star 90029 Clip Kit 13 in 1

Clip Kit 13 in 1 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 14.6.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€15.20 o 9900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90029
Peso0.15 kg
Añadido al catálogo:11.8.2017
TagsExtra-hands Painting-station Clip

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka), 6 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w dwóch wielko¶ciach oraz 6 patyczków do malowania, tak¿e w dwóch wielko¶ciach. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu. Liczy sobie ok. 150 mm szeroko¶ci, 100 mm d³ugo¶ci, przy grubo¶ci rzêdu ok. 20 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ oraz masê zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu zw³aszcza ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast wszystkie zaciski oraz patyczki zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze jasnozielonym i licz± sobie od ok. 65 mm do ok. 75 mm wysoko¶ci. Pomimo zastosowanego materia³u cechuj± siê niez³± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Co wiêcej, patyczki posiadaj± dwie ró¿ne koñcówki: w kszta³cie walca o stopniowanej ¶rednicy oraz kuli. Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, elementy omawianego zestawu stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z niewielkimi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego, jak równie¿ do pracy z elementami fototrawionymi.  Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Model Clamps albo Stojak do malowania

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Clip Kit 13 in 1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 14.6.2021

más de 1 uds.
miércoles, 16.6.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 23.6.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 21.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 23.6.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021
-
miércoles, 23.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 24.6.2021
-
viernes, 25.6.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 18.6.2021
-
lunes, 21.6.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 22.6.2021
-
miércoles, 23.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.8.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90150
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.56 o 12100 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.23 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90030
Disponibilidad: no disponible

€11.46 o 7500 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90150
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.56 o 12100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.77 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: a pedido

€6.63 o 4300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.50 o 6800 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7600
Disponibilidad: no disponible

€10.74 o 7000 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.21 €23.94
o 15600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.15 o 6600 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-As1
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.65 o 22600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.65 o 7600 pts.