U-Star

U-Star 90030 Clip Kit 20 in 1

Clip Kit 20 in 1 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90030
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 30.5.2021
€11.46 o 7500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90030
Peso0.03 kg
Añadido al catálogo:11.8.2017
TagsExtra-hands Painting-station Clip

Zestaw 20 elementów przeznaczonych do malowania, w sk³ad którego wchodzi: 10 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w dwóch wielko¶ciach oraz 10 patyczków do malowania, tak¿e w dwóch wielko¶ciach. Wszystkie elementy zestawu zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze jasnozielonym i maj± d³ugo¶æ od ok. 65 do ok. 75 mm. Pomimo zastosowanego materia³u cechuj± siê niez³± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Co wiêcej, patyczki posiadaj± dwie ró¿ne koñcówki: w kszta³cie walca o stopniowanej ¶rednicy oraz kuli. Warto dodaæ, ¿e omawiany zestaw jest ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. W po³±czeniu z odpowiedni± podk³adk± (stojakiem) tak± jak Clip Kit 13 in 1 nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z niewielkimi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na go tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego, jak równie¿ do pracy z elementami fototrawionymi. Bez w±tpienia, prezentowane patyczki oraz zaciski mog± w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Model Clamps, Clip Kit 20 in 1 albo Uchwyt do malowania ma³ych elementów

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Clip Kit 20 in 1
Añadido al catálogo: 11.8.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90150
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.56 o 12100 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90028
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.23 o 6000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90029
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.20 o 9900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90151
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90150
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.56 o 12100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90031
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.77 o 3100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR549
Disponibilidad: a pedido

€6.63 o 4300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR546
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.50 o 6800 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74522
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.21 €23.94
o 15600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR664
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.15 o 6600 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de producto: HBZ-As1
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.65 o 22600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-89
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.65 o 7600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-68
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.65 o 7600 pts.