Revell

Revell 66780 Darth Vader's TIE Figher - Model Set

Darth Vaders TIE Figher - Model Set - Image 1
Escala: 1:57
Fabricante: Revell
Código de producto: rev66780
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 26.2.2021
€33.31 o 21700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev66780
Peso0.64 kg
Ean:4009803667805
Escala1:57
Añadido al catálogo:14.9.2020
TagsStar-Wars-Tie-Fighter Star-Wars

TIE fighter (TIE to skrót od s³ów Twin Ion Engine, czyli Podwójny Silnik Jonowy) to my¶liwiec kosmiczny z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który pojawi³ siê po raz pierwszy na ekranie kinowym w filmie „Star Wars” (Episode IV) z 1977 roku, a pó¼niej pojawi³ w wielu kolejnych czê¶ciach kosmicznej sagi. Przyjmuje siê, ¿e podstawowa wersja my¶liwca TIE mia³a ok. 6,3 m d³ugo¶ci, przy ok. 6,4 m szeroko¶ci oraz ok. 7,6 metra wysoko¶ci. Rzecz jasna to dane jedynie orientacyjne. Napêd zapewni³ zdwojony silnik jonowy Sienar P-s4, a jego uzbrojenie sk³ada siê z dwóch dzia³ek laserowych Sienar L-s1. TIE Fighter by³ przez wiele podstawowym my¶liwcem Imperium Galaktycznego, a jego g³ównym producentem by³ Sienar Fleet Systems. W chwili wej¶cia do s³u¿by, maszyny tego typu cechowa³y siê niskimi kosztami budowy oraz bardzo prost± konstrukcj±. Nie posiada³y na przyk³ad ¿adnych os³on si³owych, a ich piloci musieli zabieraæ ze sob± specjalne pojemniki z tlenem. Jednocze¶nie jednak TIE Fighter mia³y ewidentn± przewagê pod wzglêdem zwrotno¶ci czy prêdko¶ci nad nieprzyjacielskimi my¶liwcami – zw³aszcza nad Y-Wing czy Z-95. Nie dorównywa³ jednak osi±gami maszynie popularnie zwanej X-Wing, czyli maszynie Incom T-65. By³ te¿ od niego znacznie mniej wytrzymalszy co powodowa³o znaczne straty w¶ród pilotów na nim lataj±cych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Darth Vader's TIE Figher - Model Set
Añadido al catálogo: 14.9.2020
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01105
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06881
Disponibilidad: ¡disponible!

€80.59 o 52500 pts.

Escala: 1:51
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06758
Disponibilidad: ¡disponible!

€69.84 o 45500 pts.

Escala: 1:110
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03605
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.

Escala: 1:112
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03601
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.

Escala: 1:112
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63601
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Escala: 1:164
Fabricante: Revell
Código de producto: rev06778
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.59 o 17300 pts.

Escala: 1:241
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63600
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Escala: 1:241
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03600
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.

Escala: 1:90
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03603
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.

Escala: 1:121
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63602
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Escala: 1:112
Fabricante: Revell
Código de producto: rev01101
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.75 o 5700 pts.