FOXBOT

FOXBOT 48-041 Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils

Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-041
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.45 o 6200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteFOXBOT
Código de artículoFOX-48-041
Peso0.03 kg
Escala1:48
Añadido al catálogo:9.7.2020
TagsSu-25

High quality decals - 4 variants of assembly, for Su-25UB Ukrainian Air Forces.

Package includes:

 • 1 decal sheet
 • Instruction

Decals Stencils are NOT included.

Recomended for: KP, OEZ, Smer, MisterCraft kits

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach ukraiñskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od lat 1917/1918, kiedy to na mocy decyzji pañstw centralnych powsta³a Ukraiñska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraiñska Republika Ludowa. Ukraiñskie si³y powietrzne w owym okresu tu¿ po I wojnie ¶wiatowej stosowa³o insygnia nawi±zuj±ce jako ¿ywo do w³asnych symboli narodowych. Na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano zatem zarówno roundelle (ang. rondel) w barwach niebieskiej i ¿ó³tej, jak i szachownicê w tych samych barwach, przypominaj±c± pierwsze polskie oznaczenia samolotów bojowych. Bardzo czêsto stosowano równie¿ tzw. Tryzub, który mia³ barwê z³ot±, a umieszczono go na niebieskiej tarczy w z³otej obwódce. Symbol ten, bêd±cy god³em Ukraiñskiej Republiki Ludowej, siêga³ swymi korzeniami dziejów wczesno¶redniowiecznej Rusi! Symbol ten stosowano zarówno jako roundelle, jak i na statecznikach pionowych, jako fin flash. Jednak po upadku obu pañstw ukraiñskich na pocz±tku lat 20. XX wieku ich tereny zosta³y przy³±czone w lwiej czê¶ci do ZSRR. Dopiero po rozpadzie Zwi±zku Radzieckiego i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy zaczêto ponownie stosowaæ stricte ukraiñskie insygnia maszyn bojowych. Za rok narodzin si³ powietrznych wspó³czesnej Ukrainy uznaje siê rok 1992. Od wczesnych lat 90. XX wieku ukraiñski roundelle jest z³o¿ony z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach niebieskiej i ¿ó³tej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest ¿ó³ty. Jako fin flash bardzo czêsto stosuje siê równie¿ z³oty Tryzub na niebieskiej tarczy.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 3.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 9.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-034
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 o 6200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-FM-48-012
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-FM-48-001-
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.66 o 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-042
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.45 o 6200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-FM-48-013
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.63 o 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-041T
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.93 o 12300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-FM-48-010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.57 o 4900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-FM-48-011
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.57 o 4900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-067
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.24 o 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-035
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.36 o 7400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-036
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.36 o 7400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de producto: FOX-48-036T
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.60 o 16000 pts.