Dark Alliance 72007 Dwarves Set 1

Dwarves Set 1 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72007
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.14 o 10000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteDark Alliance
Código de artículoALL72007
Peso0.05 kg
Ean:4820122940079
Escala1:72
Añadido al catálogo:24.9.2019
TagsDwarves

Krasnoludy (ang. Dwarves lub Dwarfs) to fikcyjna rasa stworzeñ, która jest po¶wiadczona w folklorze przede wszystkim w mitologii nordyckiej i germañskiej, ale te¿ folklorze zachodniej i pó³nocnej Europy, datowanym na okres ¶redniowieczny. Obecnie, krasnoludy pojawiaj± siê w wielu filmach oraz na kartach powie¶ci fantasy. Gdyby siliæ siê na uogólnienie, mo¿na stwierdziæ, i¿ krasnoludy s± przedstawiane jako postacie humanoidalne o dwóch rêkach i nogach, zewnêtrznie bêd±c bardzo podobnymi do ludzi, za wyj±tkiem wzrostu, który rzadko kiedy przekracza 150 centymetrów. Jednocze¶nie krasnoludy s± bardzo silne fizycznie i krêpe, o znacznie lepiej rozwiniêtych miê¶niach od ludzi. Bardzo czêsto nosz± d³ugie brody, siêgaj±ce do pasa. Jednocze¶nie s± ras± honorow±, celuj±c± w rzemio¶le czy kowalstwie. Na polu walki s± twardymi i dzielnymi wojownikami, dobrze uzbrojonymi w broñ defensywn±, walcz±c± najczê¶ciej toporami i m³otami bojowymi. Warto dodaæ, ¿e najczê¶ciej krasnoludy w ró¿nych uniwersach zamieszkuj± kopalnie i tam ¿yj± oraz pracuj±. W ¶wiecie wykreowanym przez Tolkiena we „W³adcy Pier¶cieni” najwiêksz± i najwspanialsz± z siedzib krasnoludzkich by³a Moria (Khazad-dum).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Dwarves Set 1
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 8.12.2021

más de 1 uds.
viernes, 10.12.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 15.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 24.9.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Dark Alliance
Código de producto: ALL72008
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.14 o 10000 pts.