AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6202 Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 - Image 1
Código de producto: AMM-6202
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 7.4.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€31.96 o 20800 pts.

Incluido 5.00% de iva

Información básica

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código de artículoAMM-6202
Peso0.65 kg
Ean:8432074062028
Añadido al catálogo:7.4.2017

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako¶ci kolorowymi zdjêciami, modelarze mog± dowiedzieæ siê wszystkiego o malowaniu ró¿nych rodzajów kamufla¿y. Poznaj± zarówno najprostsze procesy dla pocz±tkuj±cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do¶wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó³owo opisano proces malowania kilku typów kamufla¿y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk³adzie, a tak¿e techniki s³u¿±ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie siê równie¿, jak nanosiæ efekty pozwalaj±ce zmieniæ odcieñ kolorów kamufla¿u przy u¿yciu ³oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó³cze¶nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia³ego, modulacji, o¶wietlenia zenitalnego, rozja¶niania paneli czy o¶wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia bêdzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan± wkrótce wydane. Ka¿dy z nich bêdzie szczegó³owo ukazywa³ zagadnienia zwi±zane z modelarstwem pancernym.

 

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 kamufla¿e -jêzyk polski

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 7.4.2020

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.4.2020

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.4.2020

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 15.4.2020
-
jueves, 16.4.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.4.2017
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?