Academy

Academy 12443 F-104G Starfighter

F-104G Starfighter - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12443
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€7.31 o 5200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12443
Peso0.10 kg
Ean:603550016196
Escala1:72
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsLockheed-F-104-Starfighter

Lockheed F-104 Starfighter to amerykañski naddŸwiêkowy samolot myœliwski przechwytuj¹cy oraz myœliwsko-bombowy. F-104 jest owocem doœwiadczeñ amerykañskich wyniesionych z wojny koreañskiej, w czasie której wiêkszoœæ zwyciêstw powietrznych odnoszono w wyniku jednego, zaskakuj¹cego uderzenia. To z kolei sprawia³o, ¿e nowy myœliwiec USAAF powinien byæ przede wszystkim szybki i cechowaæ siê znaczn¹ prêdkoœci¹ wznoszenia. Jest to równie¿ odbicie koncepcji „samolotu-pocisku z cz³owiekiem na pok³adzie”, która funkcjonowa³a tak¿e w lotnictwie sowieckim i brytyjskim w drugiej po³owie lat 50 i na pocz¹tku lat 60. Oblot prototypu, którego twórc¹ by³ Clarence "Kelly" Johnson, mia³ miejsce 7 lutego 1954 roku, a wejœcie do jednostek liniowych rozpoczê³o siê w 1958 roku. Seryjny samolot by³ napêdzany silnikiem turboodrzutowym z dopalaczem General Electric J79, posiada³ cienkie, trapezowe skrzyd³a oraz radar R21G/H. F-104 by³ produkowany w kilku wersjach. Podstawowa to F-104A, pe³ni¹ca rolê samolotu myœliwskiego oraz F-104C, czyli samolot myœliwsko-bombowy. Kolejne wersje by³y przede wszystkim produkowane na eksport. F-104G, z mocniejszym silnikiem J79-GE-11 oraz ulepszon¹ awionik¹ trafi³ do Niemiec, CF-104 to licencyjna wersja F-104G, ale z silnikiem J79-OEL-7, produkowana w Kanadzie, F-104S to samolot produkowany we W³oszech na licencji z silnikiem J79-GE-19. Wreszcie F-104J by³ produkowany na potrzeby si³ powietrznych Japonii z silnikiem J79-IHI-11A w zak³adach Mitsubishi. Samolotem przeznaczonym do szkolenia pilotów oblatywaczy by³ z kolei NF-104 Rocket Starfighter. F-104 by³ samolotem niesamowicie trudnym w pilota¿u i „niewybaczaj¹cym” b³êdów. Uleg³ bardzo wielu katastrofom-w samym tylko lotnictwie kanadyjskim z 238 samolotów F-104 katastrofom uleg³o 110 maszyn! Dane techniczne (wersja F-104G): Prêdkoœæ maksymalna: 2137 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: max. 254 m/s, pu³ap maksymalny 27400 m, zasiêg maksymalny: 2920 km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 1814 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-104G Starfighter
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 25.10.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7146
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.46 o 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-72-027
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.22 o 2300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS153
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.88 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX081
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.53 o 2400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7114
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7214
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.96 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7215
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.80 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0060
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.88 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7211
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.80 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0059
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.88 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0058
Disponibilidad: a pedido

€10.88 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0061
Disponibilidad: a pedido

€10.88 o 7700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63879
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.51 o 20800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03904
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.90 o 13300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03879
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.90 o 13300 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Mark I Models
Código de producto: MKM144108
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.83 o 16800 pts.

-10%

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48093
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.33 €47.87
o 37600 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita2514
Disponibilidad: ¡disponible!

€79.87 o 56300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48083
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.33 o 37600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr30520
Disponibilidad: ¡disponible!

€46.88 o 33100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48089
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.33 o 37600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48090
Disponibilidad: ¡disponible!

€46.13 o 32500 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita2509
Disponibilidad: ¡disponible!

€79.87 o 56300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr35520
Disponibilidad: ¡disponible!

€50.60 o 35700 pts.