Academy

Academy 12534 F/A-18C USN VFA-82 Marauders

F/A-18C USN VFA-82 Marauders - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12534
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€23.34 o 16500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12534
Peso0.32 kg
Ean:8809258925163
Escala1:72
Añadido al catálogo:21.7.2016
TagsMcDonnell-Douglas-F-A-18-Hornet

McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet to pok³adowy samolot myœliwski oraz szturmowy zdolny do dzia³ania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Korzenie F/A-18 siêgaj¹ 1974 roku i prototypu F-17, którym w³aœnie w tym roku zainteresowano dowództwo US Navy. Kontrakt na budowê seryjn¹ samolotu zawarto w 1976 roku. W celu przyspieszenia prac koncern Northrop wszed³ we wspó³pracê z koncernem McDonnell-Douglas. W wyniku czego ju¿ 18 listopada 1978 roku mia³ miejsce oblot prototypu, a rok póŸniej udane l¹dowania na pok³adzie lotniskowca. Od 1982 roku samolot jest dostarczany do jednostek liniowych, z silnikami General Electric F404-GE-402 jako jednostk¹ napêdow¹. Samolot jest produkowany w kilku wersjach. Pierwszymi by³ F-18A (myœliwska) oraz F-18B (treningowa). Szybko pojawi³y siê zamówienia zagraniczne z Hiszpanii, Kanady oraz Australii. W 1987 roku powsta³a wersja F-18C, przystosowana do u¿ycia pocisków AMRAAM. Rok póŸniej wszed³ do s³u¿by F/A-18D-dwumiesjcowa wersja F-18, przystowany do dzia³ania w ka¿dych warunkach pogodowych, mog¹cy pe³niæ rolê samolotu szturmowego. Na jego bazie powsta³a wersja rozpoznawcza R/F-18D. Najnowsze wersje (tzw. Super Hornet)-F/A-18E oraz F/A-18F to bardzo zmodyfikowane wersje F/A-18D. Cechuj¹ siê zwiêkszon¹ d³ugoœci¹ kad³uba, rozpiêtoœci¹ skrzyde³ oraz ich powierzchni¹. Posiadaj¹ te¿ nowe silniki General Electric F414 oraz zdecydowanie rozbudowan¹ i unowoczeœnion¹ awionikê. Po raz pierwszy zosta³y zaprezentowane w 1995 roku. Na bazie F-18 powsta³ tak¿e samolot walki elektronicznej EA-18G Growler. Wszystkie wersje F/A-18 spotka³y siê z przychylnoœci¹ pilotów, cechuj¹ siê nisk¹ awaryjnoœci¹, prostot¹ obs³ugi oraz bardzo dobrymi parametrami lotu. Hornety bra³y udzia³ w operacji przeciwko Libii w 1986 roku oraz w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Dane techniczne (wersja F/A-18 C): Prêdkoœæ maksymalna: 1915 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap praktyczny 15240 m, zasiêg maksymalny: 3340km, promieñ dzia³ania: 280-740 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 7700kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F/A-18C USN VFA-82 Marauders
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 1 uds.
martes, 26.10.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021
-
viernes, 5.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.7.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7215
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7214
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72126
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7148
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LA7205
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.81 o 5500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVS72016
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.97 o 2100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72619
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.94 o 2100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-U72-0030
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.41 o 9500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0125
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB720015
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.07 o 6400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasX72-03
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.79 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Print Scale
Código de producto: PRI-72-045
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.63 o 8200 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12564
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.81 o 16100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12520
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.81 o 16100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita71016
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.27 o 11500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Monogram
Código de producto: MON1185
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.81 o 16800 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60702
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.52 €14.73
o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasD08
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.16 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1385
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.75 o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx00504
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.04 o 16300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1429
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.92 o 11200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1394
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.50 o 10900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev64965
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.51 o 20800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev04965
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.51 o 14500 pts.