Tamiya

Tamiya 60703 F117A Stealth

F117A Stealth - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60703
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€14.06 -8% €12.91 o 9400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam60703
Peso0.20 kg
Ean:4950344061747
Escala1:72
Tamañod³. 280 mm
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsF-117
Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F117A Stealth
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX108
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.56 o 2400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73253
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.40 o 9700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7222
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72120
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7229
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72284
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72275
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72100
Disponibilidad: a pedido

€4.33 o 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7106
Disponibilidad: a pedido

€16.64 o 11700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Armory Models Group
Código de producto: ARY-AW72325
Disponibilidad: a pedido

€6.09 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0016
Disponibilidad: a pedido

€6.42 o 4500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE11
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.14 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.14 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasE01
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.49 o 11600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de producto: ARP90014
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.63 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.14 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03899
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.70 o 13200 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-1-2-2000
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.52 o 13100 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-SET-1-2-2000
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.78 o 19600 pts.