Olfa

Olfa FCM-A3 Mata sk³adana / Folding Mat

FCM-A3 Mata sk³adana / Folding Mat - Image 1
Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A3
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 6.4.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€40.83 o 26600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteOlfa
Código de artículoOLF-FCM-A3
Peso0.29 kg
Ean:91511220148
Añadido al catálogo:19.10.2016
TagsCutting-mat

Powierzchnia mat serii FCM wykonana jest z elastycznych olefin / to materia³ polimerowy o d³ugim ³añcuchu wytwarzany w reakcji ³añcuchowej monomerów olefinowych, takich jak polietylen z etylenu lub polipropylen z propylenu/ , pomiêdzy którymi znajduje siê warstwa z twardych  olefin.

 

Roz³o¿ona mata ma rozmiar 450x320mm, a po z³o¿eniu 320x230mm. Nadrukowana na macie podzia³ka ma wymiar 430x300mm.


Falista linia ³±czenia obydwu czê¶ci maty i ich ciasne spasowanie minimalizuje mo¿liwo¶æ wjechania ostrza w szczelinê po³±czenia w trakcie ciêcia. Ze wzglêdów konstrukcyjnych maty sk³adane / podobnie jak maty obrotowe / mo¿na u¿ytkowaæ tylko z jednej strony. Przeznaczone s± one do ciêcia na nich z umiarkowan± si³± no¿ami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tn±cymi  jak równie¿ no¿ami obrotowymi.

Mata FCM-A3 ma od spodu przeciwpo¶lizgow± piankê zapewniaj±c± stabilno¶æ maty w trakcie ciêcia. £atwe do odczytania cyfry i ¿ó³ta centymetrowa siatka na powierzchni u³atwiaj± dok³adne odmierzanie i ciêcie prostych linii i k±tów.

Mniejszy rozmiar z³o¿onej maty sprawia, ¿e staje siê ona bardziej mobilna - pozwala siê np. w³o¿yæ do teczki i zabraæ na zajêcia „plenerowe”. Ten rodzaj mat bêdzie idealny np. dla fanek patchworku lub osób z ograniczon± powierzchni± mieszkaniow±.
Czy to pocz±tkuj±cy u¿ytkownik czy te¿ profesjonalista – ka¿dy z nich powinien doceniæ zalety sk³adanych mat.

 

  Maty nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko

 

  Maty nale¿y chroniæ przed ciep³em - nie prasowaæ na nich ¿elazkiem

 

  Mat  nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach nas³onecznionych

 

  Mat  nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45 i MC-45/DX 

 

User-friendly new mats are half size when folded. Smaller folded size makes mat more portable: for trips to a class, or to fit inside a bag.


The surface of mat is made of flexible olefin resin / long-chain polymeric material produced by the chain reaction of olefinic monomers - such as polyethylene from ethylene, or polypropylene from propylene /, having a layer of durable hard olefin underneath. The A3 sized FCM-A3 features nonslip backing for cutting stability.  Easy-to-read numbers and yellow inch grid are designed for quilt/patchwork applications such as easy measuring and accurate cutting of straight lines and precise angles. Curved joint is designed to piece together closely to prevent blades from cutting in the joint gap.

 
Not everybody has a large designated cutting/sewing room. FCM is perfect for quilters, or students with smaller living space, or a temporary space. Unfold and set up the mat only when needed. Mat occupies as little space as possible when folded for storage. Designed for heavy-duty cutting, the mats can be used with all the OLFA utility and art knives, as well as rotary cutters.  Whether the user is new to crafting, or a pro, she/he will appreciate these folding mats.

 

  ♦  Keep the mats away from sunlight and heat

  ♦  mats must be stored flat

  ♦  not suitable for use with steam irons

  ♦  not suitable for use with OLFA MC-45 and MC-45/DX

 

 

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: FCM-A3 Mata sk³adana / Folding Mat
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 6.4.2020

más de 1 uds.
martes, 14.4.2020

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 21.4.2020

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 21.4.2020

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.4.2020
-
miércoles, 15.4.2020

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 22.4.2020
-
jueves, 23.4.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.10.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-FCM-A2
Disponibilidad: ¡disponible!

€60.44 o 39400 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-NCML
Disponibilidad: ¡disponible!

€99.93 o 65100 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-CMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.46 o 10700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-NCMM
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.60 o 36200 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-HALFCMA3
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.53 o 9500 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RM30X30
Disponibilidad: ¡disponible!

€37.87 o 24700 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-RM17S
Disponibilidad: lo traemos en unos 5-10 días laborables

€72.80 o 47400 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74076
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.35 €20.27
o 13200 pts.

-12%

Fabricante: Meng Model
Código de producto: MNG-M-TS021
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.19 €10.71
o 7900 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ10011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.82 o 7100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90021
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.38 o 13300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR581
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.28 o 6700 pts.