WAK

NEW! WAK 07-2021 Fairey Battle Mk.I

Fairey Battle Mk.I - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK07-2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€7.01 o 5000 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteWAK
Código de artículoWAK07-2021
Peso0.16 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:22.7.2021
TagsFairey-Battle

Autor: M. Szklarczyk
Grafika: M. Dworzecki
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 45
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi, owiewka

Brytyjski bombowiec Fairey Battle Mk.I. Malowanie maszyny z 301. Polskiego Dywizjonu Bombowego - 1940. Model w miarê prosty, przeznaczony tak¿e dla pocz±tkuj±cych modelarzy.

Wymiary modelu po sklejeniu:
D³ugo¶æ: 39 cm
Rozpiêto¶æ: 50 cm

Samolot Fairey Battle by³ brytyjskim, jednosilnikowym bombowcem taktycznym i wsparcia pola walki o konstrukcji w pe³ni metalowej, z chowanym podwoziem. Powsta³ jako realizacja koncepcji dowództwa RAF o szybkim i lekkim bombowcu, który dziêki sporej prêdkoœci by³by w stanie atakowaæ nieprzyjaciela bez eskorty myœliwców. Prototyp, z silnikiem Rolls-Royce Merlin I o mocy 1030KM, oblatano 10 marca 1936 roku. Pod koniec tego roku samolot skierowano do produkcji seryjnej. W latach 1936-1940 wyprodukowano 2185 egzemplarzy. W sumie powsta³o kilka wersji samolotu Fairey Battle. Wersje bojowe nosi³y oznaczenia od Mk.I do Mk.V, ró¿ni³y siê tylko zastosowaniem kolejnych wersji silnika Rolls-Royce Merlin o rosn¹cej mocy. Powsta³a te¿ wersja „T” (treningowa) oraz „TT” przeznaczona do holowania celów. Maszyny Fairey Battle by³y wykorzystywane w czasie walk na Zachodzie w okresie 1939-1940. W czasie kampanii francuskiej ponios³y jednak ogromne straty co wynika³o z ich s³abego uzbrojenia ochronnego, braku opancerzenia oraz niew³aœciwej koncepcji zastosowania tych samolotów (ataki na silnie bronione obiekty bez os³ony myœliwców). W toku przygotowañ do inwazji niemieckiej na Albion wykorzystywano ich jako nocnych bombowców do niszczenia barek i jednostek desantowych przeciwnika. Po 1940 roku pe³ni³y tylko funkcje treningowe oraz holowników celów. Dane techniczne (wersja Mk.II): Prêdkoœæ maksymalna: 413 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,18 m/s, pu³ap maksymalny 7620 m, zasiêg maksymalny: 1610 km, uzbrojenie: sta³e-2 karabin maszynowe Vickers kal.7,7mm, podwieszane-do 670 kg bomb.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Fairey Battle Mk.I
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 21.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 27.9.2021
-
martes, 28.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 22.7.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:33
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK-LAS2107
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.38 o 3800 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: WAK
Código de producto: WAK-OWI2107
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.

Artículos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6218
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.