U-Star

U-Star 90650 File Kit 180

File Kit 180 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90650
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 22.2.2021
€14.58 o 9500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90650
Peso0.04 kg
Añadido al catálogo:24.11.2017
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 5 pilników modelarskich o przekrojach: p³askim, okr±g³ym, pó³okr±g³ym, trójk±tnym oraz czworok±tnym. Ka¿dy z nich ma ok. 100 mm d³ugo¶ci, a ich gradacja (granulacja, gêsto¶æ) to P180. Warto dodaæ, ¿e ich elementy ¶cierne zosta³y wykonane z wykorzystaniem nasypu diamentowego, dziêki czemu cechuj± siê bardzo wysok± twardo¶ci± oraz dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. R±czka ka¿dego z nich zosta³a wykonana z tworzywa w innym kolorze. Producent w ten sposób wskazuje jego przekrój, co mo¿e u³atwiæ prace modelarskie i szybsze odnajdywanie po¿±danego pilnika. Prezentowane narzêdzia modelarskie s± dedykowane przede wszystkim do obróbki elementów fototrawionych, chocia¿ mo¿na ich te¿ u¿yæ przy obróbce tworzyw sztucznych. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary oka¿± siê u¿yteczne zw³aszcza przy pracy z drobnymi elementami fototrawionymi. Pilniki o przekroju okr±g³ym i pó³okr±g³ym, pozwalaj± na szlifowanie powierzchni zaokr±glonych i wklês³ych. Prezentowane narzêdzia oka¿± siê u¿yteczne w modelarstwie plastikowym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: File Kit 240, 3 PCS Mini Diamond File Set - 100MM albo Mini pilniki diamentowe iglaki 100 mm (5 szt.).

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: File Kit 180
Añadido al catálogo: 24.11.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.49 o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90660
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.53 o 8800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR560
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.31 o 6100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR561
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.57 o 4900 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18994
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.80 o 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03004
Disponibilidad: no disponible

€15.33 o 10000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18574
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3000 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT02
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Fabricante: Yato
Código de producto: YTO6163
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 6500 pts.

Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD03
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.66 o 6900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55608
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.06 o 10500 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT15
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.10 o 5900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc70001
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.38 o 13300 pts.