Hasegawa

Hasegawa TT15 File Set (Standard Type) Trytool Series

File Set (Standard Type) Trytool Series - Image 1
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT15
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 14.5.2021
€8.40 o 5900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohasTT15
Peso0.04 kg
Ean:4967834712157
Añadido al catálogo:26.11.2012
TagsPilnik Grinding-Stick Modelling-Files-Set

Zestaw 5 niewielkich pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z wysokiej jako¶ci stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± przekroje: p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y, trójk±tny i kwadratowy. Cechuj± siê bardzo dobr± trwa³o¶ci± mechaniczn± i wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów, wozów bojowych, okrêtów czy statków w dowolnej skali. Oka¿± siê równie¿ przydatne przy obróbce figurek – na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 oraz o wielko¶ci 54 mm. Pilniki o przekrojach: pó³okr±g³ym i okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów w modelu o takim kszta³cie. Prezentowany zestaw pilników zosta³ umieszczony w plastikowym, zamykanym opakowaniu, które u³atwia ich przechowywanie. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: File Set (Professional Type) Trytool Series, Basic File Set - Medium double-Cut albo Zestaw 5 pilników modelarskich.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: File Set (Standard Type) Trytool Series
Añadido al catálogo: 26.11.2012
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.91 o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03004
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.16 o 10000 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03002
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.55 o 11000 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74107
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.29 €29.69
o 21700 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74058
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.86 €25.62
o 18700 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03001
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.76 o 7600 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55600
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55602
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.67 o 1900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55605
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90650
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.46 o 9500 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55604
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.77 o 2000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90660
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.50 o 8800 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55667
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.26 o 9400 pts.