Master Box

Master Box 3583 German Elite Infantry (Eastern Front 1941-1945)

German Elite Infantry (Eastern Front 1941-1945) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de producto: mbx3583
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 11.6.2021
€14.07 o 9200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMaster Box
Código de artículombx3583
Peso0.12 kg
Ean:4820113080432
Escala1:35
Añadido al catálogo:27.1.2014
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: German Elite Infantry (Eastern Front 1941-1945)
Añadido al catálogo: 27.1.2014
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.96 o 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H010
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H011
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H012
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.20 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35H04
Disponibilidad: a pedido

€1.82 o 1200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.32 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.04 o 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM418
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.17 o 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: a pedido

€17.62 o 11500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Firestorm Models
Código de producto: FRS-35113
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.31 o 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de producto: RDM35036
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.24 o 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00405
Disponibilidad: ¡disponible!

€8 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-060
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-048
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-062
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35158
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.10 o 8500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35138
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-041
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-065
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.02 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-061
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35274
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.66 o 18000 pts.