Tamiya

Tamiya 31805 German Heavy Cruiser Prinz Eugen

German Heavy Cruiser Prinz Eugen - Image 1
Escala: 1:700
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam31805
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€35.53 -6% €33.56 o 22000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam31805
Peso0.22 kg
Ean:4950344999484
Escala1:700
Tamaño303 x 31 mm
PinturaX-10,XF-1,XF-2,XF-23,XF-24,XF-26,XF-52,XF-54,XF-55,XF-56,XF-64,XF-65,XF-7,
Añadido al catálogo:4.11.2005
TagsPrinz-Eugen

Prinz Eugen by³ niemieckim kr±¿ownikiem ciê¿kim pod którego stêpkê po³o¿ono w 1936 r., a wodowano w sierpniu 1938 roku. Kr±¿ownik wszed³ do s³u¿by linowej w niemieckiej marynarce wojennej (niem. Kriegsmarine) w sierpniu 1940 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 213 m, szeroko¶æ 21,8 m, a wyporno¶æ pe³na – 19.600 ton. Prêdko¶æ maksymalna kr±¿ownika Prinz Eugen oscylowa³a wokó³ 33-34 wêz³ów. Uzbrojenie g³ówne stanowi³o 8 dzia³ kal. 203 mm w czterech podwójnych wie¿ach, a uzbrojenie dodatkowe to m.in.: 12 dzia³ kal. 105 mm czy 17 dzia³ek kal. 40 mm.

Prinz Eugen by³ trzecim okrêtem typu Admiral Hipper. Kr±¿owniki tego typu zosta³y zamówione w celu wydatnego wzmocnienia si³ ciê¿kich Kriegsmarine. Po³o¿ono w nich nacisk na mo¿liwie jak najwiêksz± autonomiczno¶æ, a uzbrojenie artyleryjskie by³o raczej typowe dla kr±¿owników ciê¿kich koñca lat 30. XX wieku. Kariera bojowa kr±¿ownika Prinz Eugen rozpoczê³a siê od udzia³u w operacji „Rheinubung” wraz z pancernikiem Bismarck w maju 1941 roku, która to operacja doprowadzi³a do zatopienia brytyjskiego kr±¿ownika liniowego HMS Hood oraz niemieckiego pancernika. Natomiast Prinz Eugen odniós³ w niej powa¿ne uszkodzenia i by³ zmuszony wróciæ do portu w Bre¶cie. Tam, w lipcu tego samego roku, zosta³ uszkodzony w wyniki nalotu przeprowadzonego przez brytyjski RAF. W lutym 1942, wraz z okrêtami Scharnhorst i Gneisenau zosta³ przebazowany z Berestu do Kilonii (operacja Cerberus). W latach 1942-1943 s³u¿y³ przede wszystkim na Ba³tyku, jako jednostka szkolna, a w 1944 r. zosta³ przebazowany do Finlandii. Pó¼niej w latach 1944-1945 wspiera³ operacji niemieckich wojsk l±dowych nad Ba³tykiem, zw³aszcza w Kurlandii oraz Prusach Wschodnich. W maju 1945 r. zosta³ przekazany Brytyjczykom, a pó¼niej trafi³ w rêce Amerykanów, którzy wykorzystali go do testów z broni± j±drow± na atolu Bikini w 1946 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: German Heavy Cruiser Prinz Eugen
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 3.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.11.2005
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700L-030
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.25 o 6700 pts.

Fabricante: Plastruct
Código de producto: PLS90661
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-10
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu17502
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.99 o 5600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-06
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-11
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de producto: abe1-700-03
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-09
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.