Bronco

Bronco CB35048 German Rheinmetall Long-Range Rocket ‘Rheinbote’ (Rh.Z.61/9) and launcher

German Rheinmetall Long-Range Rocket ‘Rheinbote’ (Rh.Z.61/9) and launcher - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Bronco
Código de producto: BROCB35048
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 15.12.2020
€39.22 o 25500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteBronco
Código de artículoBROCB35048
Peso0.53 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:23.11.2016
TagsRheinbote

Rheinbote (inne oznaczenie: V4) by³ niemieckim, prototypowym pociskiem balistycznym krótkiego zasiêgu z okresu II wojny ¶wiatowej. Rheinbote by³ czterostopniowym pociskiem rakietowym o zasiêgu od 160 do 220 km zdolnym do przenoszenia g³owicy burz±cej o masie do 40 kilogramów.

Pierwsze prace nad Rheinbote rozpoczê³y siê w 1943 roku w firmie Rheinmetall-Borsig. Ich celem by³o stworzenie stosunkowo taniego w produkcji oraz – przede wszystkim – ³atwego w transporcie pocisku balistycznego, który by³by w stanie uzupe³niæ braki w artylerii lufowej niemieckich si³ zbrojnych. Finalnie powsta³ stosunkowo d³ugi (11,4 m wysoko¶ci) i op³ywowy pocisk, który w ostatniej fazie lotu by³ w stanie rozpêdziæ siê do 6800 km/h. Najbardziej prawdopodobne, pierwsze wykorzystanie bojowe pocisków tego typu mia³o miejsce w listopadzie 1944 roku, kiedy to zosta³ nimi ostrzelany port w Antwerpii zajêty ju¿ wówczas przez aliantów. W toku wojny uda³o siê – najpewniej – wyprodukowaæ ok. 220 pocisków tego typu, z czego przynajmniej 200 zosta³o u¿ytych bojowo, przede wszystkim an froncie zachodnim.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: German Rheinmetall Long-Range Rocket ‘Rheinbote’ (Rh.Z.61/9) and launcher
Añadido al catálogo: 23.11.2016
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A068
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.92 o 5200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A059
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A039
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A025
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A016
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A015
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A101
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A026
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A108
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.