Mikromir

Mikromir 35-006 German mini-submarine HAI

German mini-submarine HAI - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Mikromir
Código de producto: MIK35-006
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 19.3.2021
€24.41 o 15900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMikromir
Código de artículoMIK35-006
Peso0.10 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:29.5.2014
TagsSubmarine-HAI

Hai (pol. rekin) by³ prototypowym, niemieckim, miniaturowym okrêtem podwodnym z okresu II wojny ¶wiatowej. Okrêt mia³ d³ugo¶æ 11 m, przy ¶rednicy kad³uba jedynie 533 milimetrów. Okrêt by³ uzbrojony w pojedyncz± torped±. Prawdopodobnie powsta³ tylko jeden egzemplarz tego okrêtu. Hai zosta³ opracowany, jako zmodernizowana i ulepszona wersja miniaturowego okrêtu podwodnego Marder, który po raz pierwszy zosta³ u¿yty bojowo w sierpniu 1944 roku. W stosunku do swego poprzednika Hai zosta³ wyd³u¿ony o ok. 3 metry, dziêki czemu mo¿na w nim by³o zamontowaæ mocniejsze akumulatory, które pozwala³y mu osi±gn±æ prêdko¶æ podwodn± rzêdu 20 wêz³ów, a zatem znacznie wiêcej ni¿ osi±ga³ Marder. Jednostka mog³a te¿ pozostawaæ pod wod± przez ok. 2 godziny. Jednak w toku prób Hai okaza³ siê konstrukcj± wysoce nieudan± i nigdy nie wszed³ do produkcji. Zbli¿aj±cy siê koniec wojny zahamowa³ te¿ ewentualne prace rozwojowe nad t± broni±.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: German mini-submarine HAI
Añadido al catálogo: 29.5.2014
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Plastruct
Código de producto: PLS90661
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.87 o 1900 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-09
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-05
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-06
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-03
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-02
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 9300 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeSV-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 9300 pts.

Fabricante: RB-Model
Código de producto: RBM006_25
Disponibilidad: ¡disponible!

€0.42 o 300 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.