Dudu¶

Dudu¶ 35004 Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale

Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35004
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 15.6.2019
€20.79 o 13500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteDudu¶
Código de artículoDUD35004
Peso0.06 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:10.8.2009
TagsBrick
Komplet cegie³ zawiera 1000sztuk. Do kompletu dok³adamy sto cegie³ zapasowych na ewentualne st³uczki.! W sumie p³acisz za 100, a dostajesz sto dziesiêæ!

Ceg³a to bardzo stary wynalazek. Tak naprawdê nikt nie jest w stanie powiedzieæ kiedy pierwsze ceg³y by³y wykorzystywane. Pierwsze wskazania pokazuj± na okres siedmiu tysiêcy lat wstecz z ró¿nych miejsc dalekiego wschodu. Przez siedem tysiêcy lat i w ró¿nych kulturach oraz w zale¿no¶ci od dostêpno¶ci materia³ów, wiedzy ich wykorzystania ceg³a powstawa³a z najprzeró¿niejszych pó³fabrykatów. Na pocz±tku swojej kariery w budownictwie by³a ona suszona na s³oñcu, a oko³o dwóch i pó³ tysi±ca lat wstecz wraz z wykorzystaniem gliny zaczêto j± wypalaæ w specjalnych piecach. Prze³omem wykorzystania ceg³y by³o wynalezienie cementu. Jedne z pierwszych wzmianek u¿ycia cementu do ³±czenia cegie³ pochodzi z okolic Wezuwiusza, z którego py³ów masowo wytwarzano spoiwo, gdzie w³a¶nie py³ by³ dzisiejszym jego odpowiednikiem. W wieku XIX wraz z postêpem technologicznym zaczêto wykonywaæ ceg³y z najprzeró¿niejszych materia³ów w kilku technologiach. Najczêstszymi materia³ami do wykonywania ceg³y s± od XIXw. glina, wapno, piasek, cement, a dwie najczê¶ciej wykorzystywane technologie to wypalanie i wyparzanie w parze wodnej.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale
Añadido al catálogo: 10.8.2009
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35001
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.73 o 1800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35003
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.73 o 1800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35006
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.11 o 2000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35002
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.79 o 13500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD35007
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.79 o 13500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC229
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC232
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.87 o 7100 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35028
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 €3.97
o 2800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0405
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.33 o 4800 pts.

-12%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87168
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 €3.97
o 2800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM365
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.92 o 4500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D35075
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.24 o 13800 pts.