Revell

Revell 04948 H145M LUH "KSK"

H145M LUH "KSK" - Image 1
Escala: 1:32
Fabricante: Revell
Código de producto: rev04948
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 25.9.2020
€27.13 o 17700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev04948
Peso0.82 kg
Ean:4009803049489
Escala1:32
Añadido al catálogo:27.9.2017
TagsH145

Eurocopter H145M LUH (w³a¶ciwie: Airbus Helicopters H145M) to wspó³czesny, francusko-niemiecki, ¶redni, wojskowy ¶mig³owiec wielozadaniowy. ¦mig³owiec posiada jeden wirnik g³ówny oraz ¶mig³o boczne w uk³adzie fenestronu. Oblot prototypu mia³ miejsce w listopadzie 2014 roku. Napêd zapewniaj± dwa silniki Turbomeca Arriel 2E o mocy maksymalnej do 894 KM ka¿dy. Prêdko¶æ maksymalna maszyny siêga 268 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi do ok. 660 kilometrów. Eurocopter H145M LUH jest bardzo nowoczesn± maszyn±, posiadaj±c± na swoim wyposa¿eniu bogat± awionikê oraz tzw. zaawansowany szklany kokpit. ¦mig³owiec posiada te¿ stosunkowo bogate wyposa¿enie optoelektroniczne oraz wyposa¿enie EWS. Maszyna jest przystosowana do przenoszenia uzbrojenia podwieszanego w postaci pojemników z broni± maszynow± czy rakiet niekierowanych. Na pok³ad H145M LUH mo¿e wej¶æ do 10 ¿o³nierzy z pe³nym ekwipunkiem. Pierwszym odbiorc± helikoptera by³y niemieckie si³y zbrojne, które pozyska³y go dla swoich si³ specjalnych (jednostka KSK – niem. Kommando Spezialkräfte ). Innymi odbiorcami s± Tajlandia oraz Wêgry.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: H145M LUH "KSK"
Añadido al catálogo: 27.9.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?