Tamiya

Tamiya 74157 HG Tweezer Grip Scissors

HG Tweezer Grip Scissors - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74157
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 28.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€25.67 -8% €23.62 o 17300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam74157
Peso0.02 kg
Ean:4950344741571
Añadido al catálogo:18.10.2020
TagsScissors

Specjalistyczne no¿yczki modelarskie o d³ugo¶ci ca³kowitej ok. 115 mm oraz d³ugo¶ci ostrzy rzêdu ok. 12 mm. Zosta³y wykonane z bardzo dobrej jako¶ciowo, hartowanej stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: SUS420J1), których twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 45 HRC, a zatem jest wy¿sza od innych porównywanych narzêdzi tego typu. Prezentowane no¿yczki cechuj± siê równie¿ wysoce nietypow± konstrukcj±. Zewnêtrznie przypominaj± bowiem c±¿ki, których ramiona zosta³y po³±czone niewielkim trzpieniem. Takie rozwi±zanie, nie tylko zwiêksza ich ¿ywotno¶æ mechaniczn±, ale równie¿ pozwala na bardzo precyzyjne i dok³adne ciêcie. Ponadto czê¶æ chwytna narzêdzia zosta³a wyprofilowana oraz odpowiednio ukszta³towana, co wyra¼nie podnosi komfort dzia³ania i zapewnia pewny chwyt, jak równie¿ wysoce ergonomiczn± pracê. Warto dodaæ, ¿e obie koñcówki prezentowanych no¿yczek s± zaostrzone. Ponadto, po wewnêtrznej stronie czê¶ci chwytnej zosta³ umieszczony specjalny bolec uniemo¿liwiaj±ce nadmierne ¶ci¶niêcie narzêdzia, co prowadzi³oby do jego przypadkowego uszkodzenia. Generalnie, omawiane no¿yczki cechuj± siê wysok± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Warto dodaæ, ¿e ich skuteczne u¿ycie wymaga stosowanie jedynie niewielkiej si³y nacisku. Producent deklaruje, ¿e mo¿na je wykorzystywaæ do ciêcia: poliwêglanu o grubo¶ci do 0,4 mm, polistyrenu o grubo¶ci do 0,4-0,5 mm, ale przede wszystkim wszelkiego typu kalkomanii, naklejek, tektury czy papieru o grubo¶ci do 0,5 mm. Nie zaleca siê natomiast pracy z takimi materia³ami jak na przyk³ad: wszelkiego typu metale, materia³y ¶cierne czy twarde i grube tworzywa sztuczne. Ze wzglêdu na swoj± budowê oraz konstrukcjê, prezentowane narzêdzie mo¿na równie¿ wykorzystaæ przy pracy z modelami Mini 4WD. Do narzêdzia zosta³a dodana wykonana z silikonu specjalna nasadka, zapobiegaj±ca przypadkowemu skaleczeniu siê, jak równie¿ têpieniu siê ostrzy w czasie przechowywania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: M4 PC Body Curved Scissors, Mini-no¿yczki do elementów fototrawionych albo Precision Speciall Scissors.

HG Tweezer Grip Scissors

These scissors have a tweezer grip so they cut when it is pushed together, helping keep your hands away from the target area and making them ideal for precision jobs such as the cutting out of Mini 4WD model bodies, as well as snipping off decals, stickers and even masking stickers. Their stainless steel blades give a consistent, long lasting freshness of cut, and the handle features a printed black Tamiya twin star logo. A safety cap is included.

Specifications
- Total length: 115mm
- Blade length: 12mm
- Material: Stainless steel

Appropriate subject materials
- Polycarbonate up to 0.4mm thick
- Plastic plate up to 0.5mm thick
- Clear plastic plate up to 0.4mm thick
- Paper, decals, stickers, etc. up to 0.5mm thick

Materials not to be cut
- Metal
- Carbon fiber & FRP plate
- Carbon or glass fiber reinforced plastic
- Sandpaper

Recommend products: M4 PC Body Curved Scissors, Mini-no¿yczki do elementów fototrawionych and Precision Speciall Scissors.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: HG Tweezer Grip Scissors
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 28.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021
-
martes, 5.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.10.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74031
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.44 €20.62
o 15100 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74124
Disponibilidad: ¡disponible!

€28.38 €26.04
o 19100 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74005
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.42 €16.01
o 11700 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74151
Disponibilidad: no disponible

€27.60 €25.39
o 18500 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55615
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.76 o 3400 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55613
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.76 o 3400 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55538
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.98 o 7800 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de producto: AKI-9168
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.55 o 6000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19441
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.50 o 1800 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-SCS4
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.58 o 12400 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-SCS2
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.26 o 16400 pts.

Fabricante: Olfa
Código de producto: OLF-SCS3
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.20 o 6500 pts.