Revell

Revell 39064 Hand Drill will three drill bits

Hand Drill will three drill bits - Image 1
Fabricante: Revell
Código de producto: rev39064
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 28.5.2021
€13.34 o 8700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev39064
Peso0.06 kg
Ean:4009803390642
Añadido al catálogo:20.4.2015
TagsHand-Drill Drill-Set

Modelarska wiertarka rêczna, wykonana przede wszystkim z wysokiej jako¶ci stali, przez co charakteryzuje siê dobr± odporno¶ci± mechaniczn±. Jej korpus jest nie tylko profilowany, ale równie¿ specjalnym materia³em sztucznym, który utrudnia przypadkowe wypadniêcie z rêki. Do tego jest bardzo dobrze wywa¿ona. Cechy te powoduj±, ¿e bardzo dobrze le¿y w d³oni i pozwala na wysoce ergonomiczn± pracê. Dziêki zastosowaniu uchwytu ze szczêkami zaciskowymi, wymiana wierte³ nie wymaga stosowania klucza inbusowego, nie nastrêcza problemów i jest szybka oraz bardzo prosta. Prezentowane narzêdzie mo¿na wykorzystywaæ przede wszystkim do wiercenia w miêkkich tworzywach sztucznych (na przyk³ad: w styrenie czy polistyrenie), gumie oraz w drewnie (w tym w balsie). Oka¿e siê bardzo u¿yteczne przy wielu precyzyjnych pracach modelarskich, takich jak chocia¿by: nawiercanie luf artylerii okrêtowej (szczególnie w skali 1:200 i 1:350) czy lotniczych dzia³ek i karabinów maszynowych, tworzenie otworów monta¿owych albo wiercenie otworów w figurkach lub popiersiach w celu ich osadzenia na podstawce czy dioramie. Rzecz jasna mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do ró¿nego typu innych zadañ zwi±zanych z modelarstwem plastikowym i drewnianym, ale tak¿e przy pracy z modelami R/C. Nietypowym zastosowaniem prezentowanej wiertarki, przy wspó³pracy ze szczypcami modelarskimi lub zwyk³ymi kombinerkami, mo¿e byæ skrêcenie kilku cienkich drucików w linê holownicz± dla modelów wozów bojowych w skali 1:35 albo 1:48. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± szerokie! Warto dodaæ, ¿e w sk³ad zestawu wchodz± 3 modelarskie wiert³a krête z uchwytem cylindrycznym o ¶rednicy: 0,7 mm, 1 mm oraz 1,3 mm. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Wiert³a - zamienne, Wiertarka rêczna jubilerska 0,1-4mm albo Wiertarka rêczna.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Hand Drill will three drill bits
Añadido al catálogo: 20.4.2015
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Revell
Código de producto: rev39068
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.33 o 4100 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18635
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.84 o 5100 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19762
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.71 o 7000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ14019
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.39 o 9400 pts.

-8%

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc70003
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.44 €18.80
o 13300 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91302
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.84 o 11000 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91300A
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.57 o 21900 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74051
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.17 €12.49
o 8200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74050
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.25 €21.12
o 13800 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74112
Disponibilidad: ¡disponible!

€24.76 €23.52
o 15400 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74086
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.15 €30.46
o 19900 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74057
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.81 €11.19
o 7300 pts.